Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι

Η διδασκαλία από ακαδημαϊκούς υπότροφους υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο", η οποία χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συνχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους.

1) Χρήστος Ζαμπακόλας για την παροχή διδακτικού έργου, στο πλαίσιο του Επιστημονικού Πεδίου «Αρχειονομία» για τη διδασκαλία των μαθημάτων 1) Αρχεία Δυτικών Κυριαρχιών της Ελληνικής Επικράτειας, μάθημα επιλογής του 7ου εξαμήνου του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών (3 ώρες θεωρία & εργαστήριο, 4 ECTS), 2) Διαχείριση Ηλεκτρονικών Αρχείων του Κυβερνητικού χώρου, μάθημα επιλογής του 7ου εξαμήνου του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών (3 ώρες θεωρία & εργαστήριο, 4 ECTS) και 3) Οπτικοακουστικά Αρχεία, μάθημα επιλογής του 6ου εξαμήνου του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών (3 ώρες θεωρία & εργαστήριο, 4 ECTS).

2) Σπυρίδων Τζαναβάρης για την παροχή διδακτικού έργου, στο πλαίσιο του Επιστημονικού Πεδίου «Μουσειολογία & Νέες Τεχνολογίες» για τη διδασκαλία των μαθημάτων 1) Μουσείο & Κοινωνικά Δίκτυα, μάθημα επιλογής του 8ου εξαμήνου του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών (3 ώρες θεωρία & εργαστήριο, 4 ECTS), 2) Μουσεία και Πολυμεσικές (κινητές εφαρμογές), μάθημα επιλογής του 8ου εξαμήνου του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών (3 ώρες θεωρία & εργαστήριο, 4 ECTS) και 3) Εργαλεία Στατιστικής στην Επιστήμη της Πληροφορίας, μάθημα επιλογής του 7ου εξαμήνου του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών (3 ώρες θεωρία & εργαστήριο, 4 ECTS).

3) Χαρίλαος Στυλιανός Λαβράνος για την παροχή διδακτικού έργου, στο πλαίσιο του Επιστημονικού Πεδίου «Δημιουργικότητα & Καινοτομία σε Υπηρεσίες Πληροφόρησης» για τη διδασκαλία των μαθημάτων 1) Πληροφοριακή Παιδεία, μάθημα επιλογής του 6ου εξαμήνου του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών (3 ώρες θεωρία, 4 ECTS), 2) Δημιουργικότητα και Καινοτομία σε υπηρεσίες Πληροφόρησης, μάθημα επιλογής του 8ου εξαμήνου του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών (3 ώρες θεωρία, 4 ECTS) και 3) Οργάνωση και Διοίκηση των Μουσείων, μάθημα επιλογής του 5ου εξαμήνου του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών (3 ώρες θεωρία, 4 ECTS).

4) Ευδοκία Λεοντιάδου για την παροχή διδακτικού έργου, στο πλαίσιο του Επιστημονικού Πεδίου «Ζητήματα Ελληνικού Πολιτισμού» για τη διδασκαλία των μαθημάτων 1) Αρχαία Ελληνική Γραμματεία, μάθημα υποχρεωτικό του 2ου εξαμήνου του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών (3 ώρες θεωρία, 4 ECTS), 2) Δημόσιος και Ιδιωτικός Βίος στην Αρχαία Ελλάδα, μάθημα επιλογής του 5ου εξαμήνου του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών (3 ώρες θεωρία, 4 ECTS) και 3) Ιστορία του Ελληνικού Βιβλίου, μάθημα επιλογής του 8ου εξαμήνου του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών (3 ώρες θεωρία, 4 ECTS).

image
Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση