Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by maurona on 10 October 2018

Καλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές που έχουν εγγραφεί στο Α΄ εξάμηνο σπουδών να συμπληρώσουν και να υποβάλουν σχετική δήλωση στη Γραμματεία του Τμήματος έως και Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018.
Αίτηση κατοχύρωσης-απαλλαγής από ξένη γλώσσα μπορούν να καταθέτουν όλο το ακαδ.έτος
Επισυνάπτουμε :
1. Ανακοίνωση για τη δήλωση της ξένης γλώσσας
2. Ανακοίνωση για την κατοχύρωση της ξένης γλώσσας
3. Δήλωση ξένης γλώσσας (που θα συμπληρωθεί από το φοιτητή)

Publishing date
-