Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by maurona on 1 October 2018

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ , ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα, τηλ. (26610)87418, fax (26610)87433, e-mail : archei@ionio.gr
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Αρμόδιος Υπάλληλος : Μ.Μαυρωνά

Κέρκυρα, 01/10/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλούνται οι φοιτητές που θα αναλάβουν Πτυχιακή Εργασία να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος από :

01/10/2018 έως 30/11/2018 (ημέρες και ώρες λειτουργίας της ).

Μέσα στην παραπάνω προθεσμία υποβάλλονται και οι αιτήσεις για αλλαγή θέματος και επόπτη, πτυχιακών εργασιών που έχουν υποβληθεί σε προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος.
Αιτήσεις που θα υποβάλλονται εκτός των παραπάνω προθεσμιών δε θα γίνουν δεκτές.
Οι αιτήσεις μπορούν να στέλνονται και ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση (archei@ionio.gr) ή με fax : 26610-87433.
Επισυνάπτονται οι αιτήσεις για τους φοιτητές, μία για κάθε περίπτωση.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Publishing date
-