Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by maurona on 24 July 2018
Το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση για την ένταξή τους κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Διαχείριση Ψηφιακής Πληροφορίας – Υπηρεσίες Πληροφόρησης, το οποίο οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ). Αναλυτικά επισυνάπτονται : 1. Προκήρυξη Π.Μ.Σ. 2. Κανονισμός Π.Μ.Σ. 3. ΦΕΚ Ίδρυσης Π.Μ.Σ. 4. Αίτηση υποψηφιότητας
Publishing date
-