Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by maurona on 24 July 2018
Το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση για την ένταξή τους κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Διαχείριση και Ανάδειξη Πολιτιστικής Πληροφορίας», το οποίο οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ). Αναλυτικά επισυνάπτονται : 1. Προκήρυξη ΠΜΣ 2. Κανονισμός ΠΜΣ 3. ΦΕΚ Ίδρυσης ΠΜΣ 4. Αίτηση υποψηφιότητας
Publishing date
-