Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by maurona on 22 June 2018
Νέα καταληκτική προθεσμία για την υποβολή προτάσεων είναι η 12η Ιουλίου 2018 και ώρα 14:00. Όπως και με την αρχική πρόσκληση, η υποβολή γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος https://rc.ionio.gr/edbm/ Σημειώνεται ότι, όσες υποψηφιότητες έχουν ήδη κατατεθεί, είναι έγκυρες. Ανδρέας Φλώρος Επιστημονικός Υπεύθυνος της Πράξης
Publishing date
-