Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by maurona on 6 June 2018
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πληροφορίες : Μαρία Μαυρωνά Κέρκυρα, 6/6/2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ύλη για την εξέταση των Αγγλικών ΙΙ Παρακαλούνται οι φοιτητές που θα εξεταστούν στο μάθημα των Αγγλικών ΙΙ κατά την εξεταστική Ιουνίου 2018 να μελετήσουν τα παρακάτω: 1. Χρόνοι ρημάτων (tenses: simple present, present continuous, simple past, past continuous, present perfect simple, present perfect continuous, past perfect simple, past perfect continuous) 2. Επίθετα και βαθμοί επιθέτων (adjectives – comparative and superlative) 3. Επιρρήματα (adverbs) 4. Κτητικά (possessive adjectives and pronouns) 5. Άρθρα: αόριστο και οριστικό (articles: indefinite and definite) Καλή επιτυχία στην εξεταστική Ο Διδάσκων
Publishing date
-