Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by dinap on 7 December 2010
Γνωστικό αντικείμενο: «Θεωρία και Πρακτική της Θεματικής Ανάλυσης και Οργάνωσης της Πληροφορίας» Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής Έγκριση Προκήρυξης: Στην 3η συνεδρίαση της Γ.Σ.Ε.Σ. (17 Δεκεμβρίου 2008) ΦΕΚ Προκήρυξης: 110/16-02-2009 τ. Γ΄ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών: Η 26η Απριλίου 2009 Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος: Στην 2η συνεδρίαση της Γ.Σ.Ε.Σ. (14 Οκτωβρίου 2009) Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής: Στην 1η συνεδρίαση του Ε.Σ. (17 Φεβρουαρίου 2010) Κατάθεση Εισηγητικής Έκθεσης: 8 Δεκεμβρίου 2010 Σύγκλιση Εκλεκτορικού Σώματος για την διενέργεια της εκλογής (εξέλιξης): 12 Ιανουαρίου 2011 Αποτέλεσμα διαδικασίας εκλογής (εξέλιξης): Σε σύνολο έντεκα (11) μελών του εκλεκτορικού σώματος, επί δέκα (10) παρόντων μελών του, ο μοναδικός υποψήφιος κ. Ιωάννης Παπαδάκης έλαβε δέκα (10) θετικές ψήφους και ομόφωνα εκλέχθηκε στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο: «Θεωρία και Πρακτική της Θεματικής Ανάλυσης και Οργάνωσης της Πληροφορίας»
Publishing date
-
Attachment