Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Reset
Date: 2019-11-01 - 2019-12-31

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ , ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα, τηλ. (26610)87418, fax (26610)87433, e-mail : archei@ionio.gr
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Αρμόδιος Υπάλληλος : Μ.Μαυρωνά

Κέρκυρα, 01/10/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλούνται οι φοιτητές που θα αναλάβουν Πτυχιακή Εργασία να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος από :

01/10/2019 έως και 30/11/2019 (ημέρες και ώρες λειτουργίας της ).

Οι αιτήσεις μπορούν να αποστέλλονται και ηλεκτρονικά στο e-mail του Τμήματος : maurona@ionio.gr, ή με αποστολή fax στο νούμερο : 26610-87433 .
Μέσα στην παραπάνω προθεσμία υποβάλλονται και οι αιτήσεις για αλλαγή θέματος και επόπτη πτυχιακών εργασιών που έχουν υποβληθεί σε προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος.
Επισυνάπτονται : η αίτηση υποβολής θέματος πτυχιακής εργασίας & και η αίτηση αλλαγής θέματος ή επόπτη πτυχιακής εργασίας.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Date: 2019-10-31 - 2019-11-10

Παράταση προθεσμίας εξαιτίας του αυξημένου αριθμού αιτήσεων για πρακτική άσκηση Erasmus.
ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: 24 ΟΚΤ. - 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019.
Επισυνάπτεται σχετική ανακοίνωση.

Date: 2019-10-31 - 2020-01-31

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ , ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Αρμόδια Υπάλληλος : Μαρία Μαυρωνά

Κέρκυρα, 30/10/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εξεταστική περίοδος Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2020.
Τρόπος εξέτασης μαθημάτων "Αγγλικά ΙΙ" και "Αγγλικά IV"
(αφορά μόνο τους επι πτυχίω φοιτητές)

Κατά την εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2020, το μάθημα "Αγγλικά ΙΙ" θα εξεταστεί γραπτώς την ημέρα και ώρα που θα οριστεί.

Όσον αφορά το μάθημα "Αγγλικά IV", οι επί πτυχίω φοιτητές καλούνται να εκπονήσουν απαλλακτική εργασία ακολουθώντας την εξής διαδικασία:

1) Να επιλέξουν μόνοι τους 3 επιστημονικά άρθρα που αφορούν την Αρχειονομία, τη Βιβλιοθηκονομία ή τη Μουσειολογία από διάφορα επιστημονικά περιοδικά ή πλατφόρμες.
2) Να αποστείλουν τα άρθρα αυτά στον καθηγητή (e-mail επικοινωνίας:
stavros.kozobolis@gmail.com) έως και την Παρασκευή, 20/12/2019, ενημερώνοντας ότι επιθυμούν να εκπονήσουν απαλλακτική εργασία.
3) Αφού τα άρθρα εγκριθούν, να συντάξουν δίγλωσσο γλωσσάριο σε αρχείο excel (το πρότυπο του γλωσσαριού βρίσκεται στην πλατφόρμα e-class, στο μάθημα «Αγγλικά IV») με όρους που αφορούν την Αρχειονομία, τη Βιβλιοθηκονομία και τη Μουσειολογία.
4) Να συντάξουν μια έκθεση περίπου 300 λέξεων στα αγγλικά, απαντώντας τα εξής:
• Για ποιους λόγους επέλεξαν τα συγκεκριμένα κείμενα; • Από ποιες πηγές; • Ποιες δυσκολίες αντιμετώπισαν κατά την εκπόνηση του γλωσσαριού; • Αν πιστεύουν ότι η εργασία ήταν ωφέλιμη και για ποιον λόγο.
5) Να αποστείλουν το γλωσσάριο μαζί με την έκθεση έως την καταληκτική ημερομηνία της εξεταστικής Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2019.
Η εργασία θα βαθμολογηθεί με γνώμονα την αρτιότητα και την ποιότητα του γλωσσαριού, καθώς και την ποιότητα του κειμένου.

Από την Γραμματεία του Τμήματος

Date: 2019-10-30 - 2019-12-31

ΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ , ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Αρμόδια Υπάλληλος : Μαρία Μαυρωνά

Κέρκυρα, 30/10/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Tο μάθημα του Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ «ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ» θα διδάσκεται πλέον κάθε Τρίτη και ώρα 9-12 στην αίθουσα 2.42

Από την Γραμματεία του Τμήματος

Date: 2019-10-30 - 2020-01-31

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ , ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Αρμόδια Υπάλληλος : Μαρία Μαυρωνά

Κέρκυρα, 30/10/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΟ 4ο ΕΤΟΣ/Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Ζ΄ εξαμήνου ότι οι αλλαγές που είδαν αποτυπωμένες στους χαρακτηρισμούς κάποιων μαθημάτων του ωρολογίου προγράμματος του Ζ΄ εξαμήνου ανήκουν στο νέο πρόγραμμα σπουδών και αναρτήθηκαν εκ παραδρομής. Για τους φοιτητές του 4ου έτους ισχύει το παλιό πρόγραμμα σπουδών όπως ήταν διαμορφωμένο. Το πρόγραμμα του Ζ εξαμήνου αναρτήθηκε πλέον με τους παλιούς χαρακτηρισμούς όσων μαθημάτων έχουν αλλάξει.

Συγκεκριμένα :

Αυτά που ισχύουν για τους φοιτητές του Ζ΄ εξαμήνου

Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή (ΓΠ)
Δίκαιο της Πληροφορίας ΙΙ (ΒΕ)
Έλεγχος Καθιερωμένων Όρων και Ονομάτων (ΒΕ)
Αρχεία Δυτικών Κυριαρχιών της Ελληνικής Επικράτειας (ΑΕ)
Δημόσιος και Ιδιωτικός Βίος στην Αρχαία Ελλάδα (ΓΠ)

Υποσημείωση: Για τους φοιτητές του Ε΄ εξαμήνου και για όσα μαθήματα είναι κοινά με το Ζ΄ εξάμηνο ισχύουν οι νέοι χαρακτηρισμοί των μαθημάτων όπως είναι αποτυπωμένοι στο αναρτημένο ωρολόγιο πρόγραμμα του Ε΄ εξαμήνου.

Από την Γραμματεία του Τμήματος

Date: 2019-10-22 - 2019-11-03

2η Προκήρυξη θέσεων για πρακτική άσκηση στο εξωτερικό με υποτροφίες του Προγράμματος ERASMUS+/Δράση Κινητικότητα για Πρακτική Άσκηση (PLACEΜΕΝΤ) για το ΕΑΡΙΝΟ εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019 – 2020.
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορά δραστηριότητες κινητικότητας με ημερομηνία έναρξης από 01/03/2020 έως 31/08/2020.
Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να μελετήσουν προσεκτικά την παρούσα Προκήρυξη, ενώ είναι απαραίτητο να συμβουλεύονται για κάθε πληροφορία την ιστοσελίδα του Τμήματός τους για τα κριτήρια επιλεξιμότητας και την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρώην ΤΕΙ Αθήνας - φορέα υλοποίησης της δράσης), https://erasmus.uniwa.gr/genikes-plirofories-akadimaiko-etos-2018-2019/.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: 24 ΟΚΤ. - 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019.
Οι πλήρεις φυσικοί φάκελοι υποψηφιότητας των υποτρόφων και οι αποφάσεις Συνέλευσης Τμήματος θα πρέπει να αποσταλούν (από το Γραφείο μας) στο ΠΑ.Δ.Α. έως τις 06 Δεκεμβρίου 2019 .
Το link της προκήρυξης είναι:
https://sites.ionio.gr/international/gr/news/12650/

Date: 2019-10-22 - 2019-12-31

To Εκλεκτορικό Σώμα, για την πλήρωση μιας θέσης μέλους Δ.Ε.Π. στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο «Λατινική Παλαιογραφία και Διπλωματική» και τα μέλη της Συνέλευσης του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, θα συνεδριάσουν σε κοινή Συνεδρίαση, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΤΑΒΜ/821/Φ.0036/04-09-2019 έγγραφο και σύμφωνα με α) τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/11-09-2011 τ. Α΄), όπως ισχύει, μετά την αντικατάστασή του από την παρ. 1 του άρθρου 70 του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/11-05-2016 τ. Α΄) και την δημοσίευση του άρθρου τέταρτου του Ν. 4405/2016 (ΦΕΚ 129/13-07-2016 τ. Α΄) και β) τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 και της παρ. 5α του άρθρου 3 της αριθμ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-01-2017 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 225/31-01-2017 τ. Β΄), την Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 12:00 μ., στην αίθουσα Τηλεδιασκέψεων του Ιονίου Πανεπιστημίου (αίθουσα συνεδριάσεων, Ιωάννου Θεοτόκη 72, Κέρκυρα) με το ακόλουθο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Date: 2019-10-18 - 2020-01-21

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ , ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Αρμόδια Υπάλληλος : Μαρία Μαυρωνά
Κέρκυρα, 18/10/2019

ΕΝΑΡΞΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚ.ΕΤΟΥΣ 2019-2020

Σύμφωνα με το έγγραφο (https://eudoxus.gr/files/Dianomi_Xeimerinou_2019-20.pdf) του Υπουργείου Παιδείας :

Οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019 και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019.

η διανομή συγγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο θα ξεκινήσει την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2020.

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή απορίες μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών του Ευδόξου (http://eudoxus.gr/OnlineReport.aspx).

Για τις ηλεκτρονικές δηλώσεις συγγραμμάτων οι φοιτητές θα εισέρχονται στην σελίδα :

https://eudoxus.gr/

Από την Γραμματεία του Τμήματος

Date: 2019-10-18 - 2019-10-26

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ , ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Αρμόδια Υπάλληλος : Μαρία Μαυρωνά

Κέρκυρα, 18/10/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ της κας Χριστίνας Μπάνου

Το μάθημα της κας Χριστίνας Μπάνου «Εκδοτική του εντύπου βιβλίου», Γ΄ εξάμηνο, δεν θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 25/10/2019 και θα αναπληρωθεί την Πέμπτη 24/10/2019, ώρα 9.00-12.00, στην αίθουσα 2.45.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Date: 2019-10-16 - 2019-10-19

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ , ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Αρμόδια Υπάλληλος : Μαρία Μαυρωνά

Κέρκυρα, 16/10/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 12.00 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του πρώτου εξαμήνου σπουδών επίσκεψη και ξενάγηση στα Γενικά Αρχεία του Κράτους – Αρχεία Κέρκυρας, που βρίσκονται στους χώρους του Παλαιού Φρουρίου της Κέρκυρας. Η ξενάγηση θα γίνει στο πλαίσιο του μαθήματος του Α΄ εξαμήνου: «Εισαγωγή στην Αρχειονομία» με διδάσκοντες τον Επ. Καθηγητή Μανόλη Δρακάκη και το μέλος ΕΔΙΠ Αλεξάνδρα Καββαδία.

Συνάντηση : Εσωτερικό προαύλιο έξω από τα ΓΑΚ και ώρα 11.45 π.μ.

Από την Γραμματεία του Τμήματος

Date: 2019-10-15 - 2019-10-26

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ , ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Αρμόδια Υπάλληλος : Μαρία Μαυρωνά

Κέρκυρα, 15/10/2019

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

(Υποχρεωτικών και κατ΄ επιλογήν Υποχρεωτικών)

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΜΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020

Καλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας να υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση :

http://gram-web.ionio.gr/unistudent

τις δηλώσεις υποχρεωτικών και κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών μέσα στην παρακάτω προθεσμία :

Από Τρίτη 15/10/2019 έως και Παρασκευή 25/10/2019.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Date: 2019-10-14 - 2019-11-11

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ , ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Αρμόδια Υπάλληλος : Μαρία Μαυρωνά

Κέρκυρα, 14/10/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Tα μαθήματα του κ. Μ.Πούλου έως την Δευτέρα 11/11/2019 θα διδάσκονται ως εξής :

Το μάθημα «Ηλεκτρονική Δημοσίευση» του Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ θα διδάσκεται κάθε Δευτέρα 6-9 το απόγευμα, αντί για πρωί 9-12.

Αντίστοιχα, το μάθημα «Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή» Ε΄ και Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ θα διδάσκεται κάθε Δευτέρα και ώρα 9-12 το πρωί αντί για απόγευμα 6-9.

Επαναλαμβάνουμε , αυτό θα ισχύει μόνο έως 11/11/2019.

Από την Γραμματεία του Τμήματος

Date: 2019-10-14 - 2019-12-31

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις μετεγγραφής υποβάλλονται από την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2019 έως και την Κυριακή 27 Οκτωβρίου 2019, μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων www.minedu.gov.gr, στην ειδική εφαρμογή μετεγγραφών.
Μετά την λήξη των ηλεκτρονικών αιτήσεων μετεγγραφών οι δικαιούμενοι μετεγγραφής καλούνται από τις Σχολές ή τα Τμήματα για τα οποία έχουν υποβάλλει αίτηση μετεγγραφής να υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. (Δηλαδή τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τους δικαιούχους στο Τμήμα υποδοχής).

Date: 2019-10-10 - 2019-10-12

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ , ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Αρμόδια Υπάλληλος : Μαρία Μαυρωνά

Κέρκυρα, 1/10/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΟ 3ο ΕΤΟΣ/Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Tην Παρασκευή 11/10/2019 και ώρα 11.00 θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση των φοιτητών του Ε΄ εξαμήνου επί του Προγράμματος Σπουδών και τις επιλογές μαθημάτων, στην αίθουσα 2.39

Από την Γραμματεία του Τμήματος