Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Reset
Date: 2020-06-10 - 2020-09-05

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Πληροφ. : Μαρία Μαυρωνά
26610-87418
Κέρκυρα, 10/6/2020

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν ΩΣ Η
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

«Διαχείριση και Ανάδειξη Πολιτιστικής Πληροφορίας»
ακαδ.έτους 2019-2020

Καλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΠΜΣ «Διαχείριση και Ανάδειξη Πολιτιστικής Πληροφορίας» ακαδ.έτους 2019-2020, στο πλαίσιο του εξαμήνου συγγραφής της διπλωματικής τους εργασίας να καταθέσουν δήλωση θέματος διπλωματικής εργασίας στην Γραμματεία του Τμήματος, μέσα στην παρακάτω προθεσμία :

Από Παρασκευή 12/6/2020 έως και Παρασκευή 4/9/2020.

Στην αίτηση, πρέπει να αναφέρονται το θέμα, η θεματική περιοχή και μια σύντομη περίληψη, και βέβαια ο/η επιβλέπων/επιβλέπουσα καθηγητής/καθηγήτρια.

Όλοι οι διδάσκοντες έχουν δικαίωμα να αναλάβουν την επίβλεψη διπλωματικών εργασιών. Σύμφωνα με τον κανονισμό (άρθρο, 14, παρ. 6), κάθε διδάσκων έχει δικαίωμα να αναλάβει έως και τρεις (3) εργασίες.
Επισυνάπτεται το έντυπο δήλωσης.
Οι δηλώσεις μπορούν να αποσταλούν και ηλεκτρονικά : maurona@ionio.gr

Από την Γραμματεία του Τμήματος

Date: 2020-05-28 - 2020-07-31

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»
ακ.έτους 2020-2021

Οι αιτήσεις και τα λοιπά δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν ή να αποσταλούν έως και 24/07/2020 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στη Γραμματεία του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49132, στην Κέρκυρα. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος στην Κέρκυρα (κα M. Μαυρωνά τηλ. 26610-87418).

Επισυνάπτονται : η προκήρυξη του ΠΜΣ και η αίτηση συμμετοχής.

Date: 2020-03-13 - 2020-06-30

Το μάθημα της κ. Μπότη "Δίκαιο και Δεοντολογία της Πολιτισμικής Πληροφορίας" του ΠΜΣ, μέχρι νεωτέρας ειδοποίησης, θα διενεργείται εξ αποστάσεως την καθορισμένη ημέρα και ώρα, κατόπιν συνεννόησης με τους φοιτητές και κατόπιν ειδικής εγγραφής τους σε σύστημα τηλεδιάσκεψης, όπως έχει ήδη γνωστοποιηθεί σε όλους τους φοιτητές του ΠΜΣ.
Η διδάσκουσα
Μαρία Μπότη

Date: 2020-02-26 - 2020-03-20

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ , ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Αρμόδια Υπάλληλος : Μαρία Μαυρωνά
Κέρκυρα, 26/2/2020

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΙ
ΤΗΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Καλούνται όλοι οι φοιτητές των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών από το ακαδ.έτος 2018-2019 και πριν που δεν έχουν ολοκληρώσει την συγγραφή της διπλωματικής τους εργασίας, να καταθέσουν άμεσα στην Γραμματεία του Τμήματος, αίτηση παράτασης σπουδών ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου, ώστε να εγκριθεί στην προσεχή συνεδρίαση της Συνέλευσης του ΤΑΒΜ στις 18/3/2020.

Η κατάθεση της αίτησης δεν είναι απαραίτητη για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές που πρόκειται να ολοκληρώσουν την συγγραφή της εργασίας τους μέσα στους επόμενους 2 μήνες.

Οι αιτήσεις θα αποστέλλονται με e-mail στην Γραμματεία του ΤΑΒΜ : (maurona@ionio.gr)

Επισυνάπτεται η αίτηση που θα συμπληρώσουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Από την Γραμματεία του Τμήματος

Date: 2020-02-17 - 2020-02-19

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ , ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Αρμόδια Υπάλληλος : Μαρία Μαυρωνά

Κέρκυρα, 17/2/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η διδασκαλία του μαθήματος της κ.Μπάνου "Εκδοτική Βιομηχανία και Πληροφόρηση" στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα. Θα αναπληρωθεί κατόπιν συνεννόησης με τους φοιτητές.

Από την Γραμματεία του Τμήματος

Date: 2020-02-12 - 2020-02-15

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87418 , FAX : 26610-87433

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες : Μαρία Μαυρωνά

Κέρκυρα, 12/2/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Παρασκευή 14.2.2020, ο Καθηγητής Αστικού Δικαίου της Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ Κωνσταντίνος Χριστοδούλου θα παραδώσει διάλεξη με τίτλο «Ορφανά έργα και έργα εκτός εμπορίου-οι πρόσφατες ρυθμίσεις της Οδηγίας 790/2019 για την πνευματική ιδιοκτησία στην ενιαία ψηφιακή αγορά», στο πλαίσιο του ΠΜΣ του ΤΑΒΜ, «Διαχείριση και Ανάδειξη Πολιτιστικής Πληροφορίας», Ιόνιο Πανεπιστήμιο, αίθουσα 2.45 και ώρα 15.00 μ.μ. - 16.00 μ.μ.

Από την Γραμματεία του Τμήματος

Date: 2020-02-11 - 2020-02-29

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ , ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Αρμόδια Υπάλληλος : Μαρία Μαυρωνά

Κέρκυρα, 11/2/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΜΣ: Κοινωνιογλωσσολογία

Η διδασκαλία του επιλεγόμενου μαθήματος "Κοινωνιογλωσσολογία" στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα ξεκινάει κάθε Δευτέρα, στις 11.30 π.μ. στην αίθουσα 2.42.

Από την Γραμματεία του Τμήματος

Date: 2020-02-10 - 2020-02-29

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ , ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Αρμόδια Υπάλληλος : Μαρία Μαυρωνά

Κέρκυρα, 10/02/2020

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

(Υποχρεωτικών και κατ΄ επιλογήν Υποχρεωτικών)

ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΜΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020

Καλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας να υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση :

http://gram-web.ionio.gr/unistudent

τις δηλώσεις υποχρεωτικών και κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών μέσα στην παρακάτω προθεσμία :

Από Δευτέρα 10/2/2020 έως και Παρασκευή 28/2/2020.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Date: 2020-02-03 - 2020-02-15

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87418 , FAX : 26610-87433

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες : Μαρία Μαυρωνά

Κέρκυρα, 3/2/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η διδασκαλία του μαθήματος της κας Μ.Μπότη στο ΠΜΣ «Δίκαιο και Δεοντολογία Πολιτιστικής Πληροφορίας» θα ξεκινήσει από την ερχόμενη εβδομάδα.

Από την Γραμματεία του Τμήματος

Date: 2020-01-31 - 2020-02-05

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ , ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Αρμόδια Υπάλληλος : Μαρία Μαυρωνά

Κέρκυρα, 31/1/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΠΜΣ «Διαχείριση και ανάδειξη πολιτιστικής πληροφορίας»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΜΣ

Α. Το μάθημα της κας Χριστίνας Μπάνου «Εκδοτική βιομηχανία και πληροφόρηση», ΠΜΣ, δεν θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 3/2/2020 λόγω υποχρεώσεων της διδάσκουσας και θα αναπληρωθεί κατόπιν συνεννοήσεως με τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες.
Β. Το μάθημα του κ. Πέτρου Κωσταγιόλα «Διοίκηση Πολιτιστικών Οργανισμών: Εξωστρέφεια, Συνεργασίες και Στρατηγικές Επικοινωνίας», ΠΜΣ, δεν θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 4/2/2020 λόγω υποχρεώσεων του διδάσκοντος και θα αναπληρωθεί κατόπιν συνεννοήσεως με τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες.

Από τη Γραμματεία του ΤΑΒΜ

Date: 2020-01-31 - 2020-02-11

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

Οι διαλέξεις του μαθήματος Κοινωνιογλωσσολογία θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 10/2/2020.

Από την Γραμματεία του ΤΑΒΜ

Date: 2020-01-16 - 2020-01-17

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ , ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Αρμόδια Υπάλληλος : Μαρία Μαυρωνά

Κέρκυρα, 16/1/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σήμερα , Πέμπτη 16/1/2020 και ώρα 15.00 θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων των κτηρίων ΤΙΣ-ΤΑΒΜ, στο ισόγειο, ομιλία-παρουσίαση της μεταδιδακτορικής έρευνας της μεταδιδάκτορος του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας κας Ιωάννα Καρέλλου, με θέμα :

«Πολιτικές Ισότιμης Πρόσβασης Φοιτητών με Αναπηρίες (ΦμεΑ) στην Συμβατική και Ψηφιακή Πληροφορία».

Από την Γραμματεία του Τμήματος

Date: 2020-01-15 - 2020-01-31

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Διαχείριση και Ανάδειξη Πολιτιστικής Πληροφορίας»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ»

Παρακαλούνται οι φοιτητές/φοιτήτριες του ΠΜΣ για την εξέταση του μαθήματος «Διαχείριση μεγάλης ποσότητας πληροφοριών», Τετάρτη 22/1/2020, ώρα 18.00-20.00 (και την κατάθεση των εργασιών την ίδια ημέρα), να έχουν τα παρακάτω για την εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας:
Σε ένα ενιαίο word αρχείο:
1η σελίδα - στοιχεία φοιτητή
Ενότητα Α -στόχος εργασίας
Ενότητα Β - σχεδιασμός παιγνιδικής εμπειρίας/παιχνιδιού, σεναρίου διάδρασης και περιεχομένου (με γράφημα διάδρασης εάν χρειάζεται με τη δομή και του συνδυασμούς)
Ενότητα Γ - πλατφόρμα υλοποίησης ανάπτυξη ψηφιακού και αναλογικού περιεχομένου (περιγραφή και εικόνες για το αναλογικό αν χρειάζεται)
Ενότητα Δ - σύνδεσμος βίντεο λειτουργίας - ανεβάζετε το βίντεο στο YouTube ή το Vimeo και αντιγράφετε στο word τον σύνδεσμο του.

Date: 2020-01-08 - 2020-01-10

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ , ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Αρμόδια Υπάλληλος : Μαρία Μαυρωνά
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Κέρκυρα, 8/1/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΜΣ

Σήμερα 8/1 δεν θα πραγματοποιηθεί στο ΠΜΣ το μάθημα «Διαχείριση μεγάλης ποσότητας πληροφοριών», ώρα 15.00-18.00.

Από την Γραμματεία του Τμήματος

Date: 2019-12-13 - 2019-12-17

Tη Δευτέρα 16/12/2019 θα πραγματοποιηθεί διάλεξη του κ. Richard Pine, ερευνητή-συγγραφέα, στο πλαίσιο της διδασκαλίας στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών "Διαχείριση και ανάδειξη πολιτιστικής πληροφορίας".

Επισυνάπτεται σχετική ανακοίνωση και αφίσα για την εκδήλωση.

Date: 2019-12-10 - 2019-12-19

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ , ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Αρμόδια Υπάλληλος : Μαρία Μαυρωνά

Κέρκυρα, 10/12/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Το μάθημα “ Προσλήψεις της Αρχαιότητας και Πολιτισμική Μνήμη (Υ) ” της Μ. Μαλούτα στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών δεν θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου. Θα γίνει κανονικά την επόμενη εβδομάδα (Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου).

Από την Γραμματεία του Τμήματος

Date: 2019-11-21 - 2019-11-30

ΠΜΣ «Διαχείριση και ανάδειξη πολιτιστικής πληροφορίας»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (MENDELEY)

Την Παρασκευή 29/11/2019, ώρα 12.00-14.30,
στο εργαστήριο «Ιωάννης Παπαδάκης» του ΤΑΒΜ
θα πραγματοποιηθεί για τους/τις μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/φοιτήτριες του ΠΜΣ «Διαχείριση και ανάδειξη πολιτιστικής πληροφορίας»

«Σεμινάριο διαχείρισης Βιβλιογραφίας (Mendeley)»

Το σεμινάριο διοργανώνεται από τη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστημίου και θα πραγματοποιηθεί από την κα Θάλεια Γκόντα, Βιβλιοθηκονόμο.

Σημείωση: Παρακαλούνται οι φοιτητές/φοιτήτριες να έχουν μαζί τους το username & password του Ιδρυματικού τους λογαριασμού email ή ενός email που χρησιμοποιούν.

Date: 2019-11-14 - 2019-11-18

ΠΜΣ «Διαχείριση και ανάδειξη πολιτιστικής πληροφορίας»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (MENDELEY)

Το «Σεμινάριο διαχείρισης Βιβλιογραφίας (Mendeley)»,
το οποίο διοργανώνεται από τη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστημίου και πραγματοποιείται από την κα Γκόντα, στο εργαστήριο «Ιωάννης Παπαδάκης» του ΤΑΒΜ
την Παρασκευή 15/11/2019, ώρα 12.00-14.30,
αναβάλλεται και θα πραγματοποιηθεί κατόπιν συνεννόησης με τους φοιτητές του ΠΜΣ.

Από τη Γραμματεία του ΤΑΒΜ

Date: 2019-11-12 - 2019-11-13

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87418 , FAX : 26610-87433

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες : Μαρία Μαυρωνά

Κέρκυρα, 12/11/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το μάθημα του κ.Θ.Παππά στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας» δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα το απόγευμα 12/11/2019.

Από την Γραμματεία του Τμήματος