Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Reset
Date: 2021-04-13 - 2021-05-30

Αγαπητοί/ ες Φοιτητές /τριες,
Η ΟΜ.Ε.Α. σας ενημερώνει για την έναρξη της ανώνυμης ηλεκτρονικής διαδικασίας Αξιολόγησης Μαθημάτων και Διδασκόντων για όλα τα Μαθήματα που διδάσκονται στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.

Η διαδικασία θα διαρκέσει από τη Δευτέρα 12/04/2021 έως και την Κυριακή 25/04/2021 μέσω του συνδέσμου: https://opsmodip.ionio.gr/ Οδηγίες σας έχουν σταλεί από το Κέντρο Δικτύων του Ιονίου
Πανεπιστημίου: Κατά την είσοδο σας επιλέγετε το μενού "Ερωτηματολόγια"
και στη συνέχεια "Τα μαθήματα μου" όπου και εμφανίζονται τα μαθήματα προς αξιολόγηση. Στις "Ενέργειες" υπάρχει η δυνατότητα της συμπλήρωσης ερωτηματολογίου για κάθε μάθημα ξεχωριστά.

Επισημαίνουμε ότι ως φοιτητές /τριες έχετε πρόσβαση σε ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο αξιολόγησης ανά μάθημα που έχετε παρακολουθήσει/ εγγραφεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.

Η συμμετοχή σας στην αξιολόγηση μέσω της συμπλήρωσης του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου για τα μαθήματα που παρακολουθείτε είναι πολύτιμη στο πλαίσιο βελτίωσης της ποιότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Για οποιαδήποτε απορία ή πρόβλημα, παρακαλώ επικοινωνήστε με το:
helpdesk-modip@ionio.gr

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη της ΟΜ.Ε.Α. του ΤΑΒΜ

Date: 2021-03-31 - 2021-06-18

Ενημερώνουμε τους φοιτητές δικαιούχους δωρεάν σίτισης που μετακινούνται σε απόσταση μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη, με χρήση του κωδικού 2 ότι θα πρέπει να έχουν μαζί τους σχετική βεβαίωση, η οποία θα εκδοθεί από τις Γραμματείες των Ακαδημαϊκών τους Τμημάτων.
Ως εκ τούτου καλούνται οι εν λόγω φοιτητές να επικοινωνήσουν με τις Γραμματείες των Ακαδημαϊκών τους Τμημάτων για την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης.

Από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας

Date: 2021-03-23 - 2021-04-06

Η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων για την επιλογή διδακτικών συγγραμμάτων από τους δικαιούχους φοιτητές ξεκίνησε τη Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021 και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τη Δευτέρα 5 Απριλίου 2021. Διευκρινίζεται ότι δε δύναται να υπάρξει παρέκκλιση από την εν λόγω προθεσμία, συνεπώς η ως άνω καταληκτική ημερομηνία υποβολής δηλώσεων είναι υποχρεωτική.
Η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων προς στους φοιτητές αναμένεται να ξεκινήσει αμέσως μετά την ως άνω καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τη Δευτέρα 24 Μαΐου 2021.

Από την Γραμματεία του Τμήματος

Date: 2021-03-16 - 2021-08-31

Στο συνημμένο αρχείο εμπεριέχονται οδηγίες για την Πρακτική Άσκηση του ΤΑΒΜ.

Συνημμένο Μέγεθος
Πρακτική Άσκηση ΤΑΒΜ 2020-21.pdf 1.05 MB
Date: 2021-03-12 - 2021-03-17

Το μάθημα του κ.Θεόδωρου Παππά "Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία" δεν θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 16/3/2021.

Θα αναπληρωθεί κατόπιν συνεννόησης με τους φοιτητές.

Εκ της Γραμματείας

Date: 2021-03-01 - 2021-03-12

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ , ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Αρμόδια Υπάλληλος : Γεωργία Γάτσου
Κέρκυρα, 1/03/2021

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021

Δίδεται παράταση προθεσμίας των ηλεκτρονικών δηλώσεων μαθημάτων στους φοιτητές του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας τις οποίες καλούνται να υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση :

http://gram-web.ionio.gr/unistudent

αποκλειστικά έως και 10/03/2021.

Τονίζουμε ότι, μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας καμία δήλωση δεν θα γίνεται δεκτή .Όποιος φοιτητής παραλείψει να δηλώσει τα μαθήματα στα οποία επιθυμεί να εξεταστεί δεν θα συμμετέχει στις εξετάσεις.

Yπενθυμίζουμε σε όλους τους φοιτητές ότι για να μπορέσουν να παρακολουθήσουν ένα μάθημα και να εξεταστούν σε αυτό, απαραίτητη προϋπόθεση είναι : αμέσως μετά την υποβολή της δήλωσης μαθημάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://gram-web.ionio.gr/unistudent να εγγράφονται απαραιτήτως στο https://opencourses.ionio.gr/ σε όλα τα μαθήματα που επιλέγουν να παρακολουθήσουν κατά το τρέχον εξάμηνο και να εξεταστούν σε αυτά στην επόμενη εξεταστική περίοδο.

(Οι φοιτητές του 3ου έτους που έχουν παραλείψει να δηλώσει κατεύθυνση θα στέλνουν πρώτα e-mail στη Γραμματεία με τη δήλωση κατεύθυνσης και μετά θα πραγματοποιούν την ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων. Αυτό ισχύει και για κάποιους φοιτητές του Ζ΄ εξαμήνου (4ο έτος) που έχουν παραλείψει να δηλώσουν κατεύθυνση).

Υπενθυμίζεται ακόμη ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να δηλώνουν εκ νέου μαθήματα στα οποία δεν εξετάστηκαν ποτέ, καθώς η δήλωση μαθημάτων δεν μεταφέρεται πλέον αυτόματα στα επόμενα εξάμηνα.

Για τους φοιτητές επί πτυχίω που οφείλουν από 5 μαθήματα και κάτω και επιθυμούν να εξεταστούν στην εξεταστική Ιουνίου 2021 σε χειμερινά μαθήματα, θα ανοίξει αποκλειστικά γι’ αυτούς το σύστημα (3) τρεις εβδομάδες πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2021 για να πραγματοποιήσουν τις δηλώσεις τους.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Date: 2021-02-17 - 2021-03-01

Υπενθυμίζουμε στους φοιτητές ότι καμία δήλωση μαθημάτων πέραν της καταληκτικής ημερομηνίας 28/02/2021 δεν θα γίνει δεκτή από τη Γραμματεία. Οι φοιτητές δεν θα γίνουν δεκτοί προς εξέταση σε μαθήματα που δεν θα έχουν δηλώσει ορθά και εμπρόθεσμα.
--Από τη Γραμματεία του ΤΑΒΜ

Date: 2021-02-16 - 2021-02-21

Ο σύνδεσμος για το μάθημα “Αρχεία και συλλογές παπύρων” έχει σταλεί ως ανακοίνωση σε όσους/-ες έχουν ήδη εγγραφεί στη σελίδα του μαθήματος στο open e-class. Παρακαλώ όσοι/-ες φοιτητές/-τριες ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το μάθημα και δεν έχουν ακόμη εγγραφεί να το κάνουν άμεσα και να βρουν το σύνδεσμο στην ενότητα “Ανακοινώσεις”.

Date: 2021-02-16 - 2021-02-19

Ο σύνδεσμος για το μάθημα “Συστήματα γραφής” έχει σταλεί ως ανακοίνωση σε όσους/-ες έχουν ήδη εγγραφεί στη σελίδα του μαθήματος στο open e-class. Παρακαλώ όσοι/-ες φοιτητές/-τριες δεν έχουν ακόμη εγγραφεί να το κάνουν άμεσα και να βρουν το σύνδεσμο στην ενότητα “Ανακοινώσεις”. Τα μαθήματα ξεκινούν αύριο Τετάρτη στις 3 μμ.

Date: 2021-02-15 - 2021-06-30

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ , ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Αρμόδια Υπάλληλος : Γεωργία Γάτσου
Κέρκυρα, 15/2/2021

ANAKOIΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΣΤΟ OPENCOURSES IONIO

Yπενθυμίζουμε σε όλους τους φοιτητές ότι για να μπορέσουν να παρακολουθήσουν ένα μάθημα και να εξεταστούν σε αυτό, απαραίτητη προϋπόθεση είναι : αμέσως μετά την υποβολή της δήλωσης μαθημάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://gram-web.ionio.gr/unistudent να εγγράφονται απαραιτήτως στο https://opencourses.ionio.gr/ σε όλα τα μαθήματα που επιλέγουν να παρακολουθήσουν κατά το τρέχον εξάμηνο και να εξεταστούν σε αυτά στην επόμενη εξεταστική περίοδο.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Date: 2021-02-15 - 2021-05-28

Το περιεχόμενο της ανακοίνωσης βρίσκεται στο συνημμένο αρχείο.

Date: 2021-02-12 - 2021-02-19

Τα μαθήματα της κας Ε. Μωραΐτη "Γαλλικά ΙΙ" και "Γαλλικά IV-Ορολογία" θα ξεκινήσουν κανονικά στις 15/2 και σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα. Οι σύνδεσμοι για την πλατφόρμα zoom θα ανακοινώνονται στη σελίδα του opencourses.

Date: 2021-02-12 - 2021-03-01

Οι επί πτυχίω φοιτητές που οφείλουν από 5 μαθήματα και κάτω έχουν το δικαίωμα να εξεταστούν στην εξεταστική Ιουνίου 2021 και σε χειμερινά μαθήματα. Τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου τα οποία οφείλουν θα τα δηλώσουν 2-3 εβδομάδες πριν την έναρξη της εξεταστικής Ιουνίου όταν θα ανοίξει το σύστημα των δηλώσεων ειδικά για αυτούς.

Date: 2021-02-10 - 2021-06-30

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ , ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Μ.Μαυρωνά

Κέρκυρα, 10/02/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ
ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΟΡΚΙΣΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΜΑΪΟΥ 2021

Kαλούνται οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει τις φοιτητικές τους υποχρεώσεις (σχετικά με τα απαιτούμενα μαθήματα, την πτυχιακή εργασία και την πρακτική τους άσκηση) και έχουν τις προϋποθέσεις να ανακηρυχθούν πτυχιούχοι και να ορκιστούν στην επόμενη ορκωμοσία, να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα προκειμένου να διευκολύνουν και το έργο της Γραμματείας:

1) Αφού εξεταστούν στην πτυχιακή τους εργασία να την καταχωρήσουν ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης άμεσα και να την αποστείλουν επίσης άμεσα στη Βιβλιοθήκη του Ι.Π. (καταχωρημένη σε CD).

2) Να αποστείλουν την συνημμένη αίτηση ανακήρυξης πτυχιούχου συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη στo e-mail της Γραμματείας : archei@ionio.gr

3) Μαζί με την αίτηση ανακήρυξης πτυχιούχου να στείλουν συμπληρωμένο το συνημμένο έντυπο περί ολοκλήρωσης των δύο κύκλων της πρακτικής τους άσκησης (δηλαδή, επωνυμία του φορέα και ακριβείς ημερομηνίες πραγματοποίησής της), στο e-mail της Γραμματείας archei@ionio.gr

Η Γραμματέας του ΤΑΒΜ
Μαρία Μαυρωνά

Date: 2021-02-09 - 2021-03-01

Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας να υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση :

http://gram-web.ionio.gr/unistudent

τις δηλώσεις υποχρεωτικών και κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο μέσα στην παρακάτω προθεσμία :

Από Τετάρτη 10/02/2021 έως και Κυριακή 28/02/2021.

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να δηλώνουν εκ νέου μαθήματα στα οποία έχουν κοπεί, καθώς η δήλωση μαθημάτων δεν μεταφέρεται πλέον αυτόματα στα επόμενα εξάμηνα.

Τονίζουμε ότι, μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας καμία δήλωση δεν θα γίνεται δεκτή.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Date: 2021-01-26 - 2021-02-05

Σας ενημερώνουμε ότι στο σύνδεσμο:https://eudoxus.gr/files/Paratasi_dianomis_xeim_2020-21_enimerosi_gia_s… θα βρείτε την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με την παράταση της περιόδου διανομής συγγραμμάτων για τους φοιτητές.

Η κατ'οίκον παράδοση των δηλωθέντων συγγραμμάτων από τους εκδοτικούς οίκους θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2021.
Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή απορίες μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών του Ευδόξου (http://eudoxus.gr/OnlineReport.aspx).