[Επιγραφές]   Εισαγωγή | Περιεχόμενα | Πρώτη | Προηγούμενη | Επόμενη | Τελευταία

080. ΚΕΡΚΥΡΑ, ΑΡΧΟΝΤΙΝΟ ΚΟΜΠΙΤΣΙ

Θέση: Καντούνι του Μπίζη, Υπέρθυρο.

Βενετική περίοδος

Επιγραφή αναμνηστική

Χρονολογία MDCLXXX (=1680), 1728

Γλώσσα ιταλική.

Περιεχόμενο: Αναφέρεται η ανακαίνιση της οικίας Cobici

DANIEL . COBICI . MDCLXXX

RINOVATO . DEL 1728

Η οικογένεια Cobici ήταν κρητικής καταγωγής και ανήκε στην τάξη των Ευγενών της μεγαλονήσου επί βενετικής κυριαρχίας. Οικονομικά ισχυρή λόγω της ενασχόλησης των μελών της με το εμπόριο και τις θαλάσσιες μεταφορές. Η πρώτη χρονολογία της επιγραφής (1680) αναφέρεται σε μια πρώτη φάση, αυτήν της ανέγερσης του κτηρίου, ενώ η δεύτερη στην ανακαίνισή του (1728). Η παλιότερη μνεία γόνων της οικογένειας στην Κέρκυρα ανάγεται στο 1666, όταν ο αναφερόμενος στην επιγραφή Δανιήλ ήταν εγκατεστημένος στο νησί και αναφέρεται ως έμπορος και διακομιστής μεγάλων ποσοτήτων λαδιού στη Βενετία, ενώ ο ανεψιός του Νικόλαος ασχολείται με την ίδια δραστηριότητα στο Ρέθυμνο. Ένα χρόνο πριν από την πτώση του Χάνδακα, το 1668, ο Νικόλαος Κομπίτσης του Γεωργίου, αδελφού του Δανιήλ, βρισκόταν εγκατεστημένος στην Κέρκυρα, όπου μετά το 1699 μετακόμισε από το Ρέθυμνο όλη η οικογένειά του. Η οικογένεια, πέραν από το αρχοντικό στο οποίο ανήκει η επιγραφή και το οποίο δεσπόζει του κέντρου της πόλης (οδός Νικηφόρου Θεοτόκη, έναντι ναού Αγίου Βασιλείου), κατείχε και άλλο αρχοντικό συγκρότημα στην περιοχή Λιχαϊδούρα, 5 χιλιόμετρα ΒΔ της πόλης, περιοχή που από τις αρχές του 19ου αι. είναι γνωστή ως Κομπίτσι, λόγω της επιβλητικότητας του υποστατικού της οικογένειας. Βιβλιογραφία: Κ. Δ. Καραμούτσος, Κερκυραϊκές Αρχοντικές Αγροικίες Δήμου Παρελείων, Αθήνα [2006], 40-53.


[Επιγραφές]   Εισαγωγή | Περιεχόμενα | Πρώτη | Προηγούμενη | Επόμενη | Τελευταία