[Επιγραφές]   Εισαγωγή | Περιεχόμενα | Πρώτη | Προηγούμενη | Επόμενη | Τελευταία

074. ΚΕΡΚΥΡΑ, ΟΙΚΙΑ ΦΛΑΓΓΙΝΗ

Θέση: Προάστειο Ανεμόμυλος, παραλιακή οδός, Εμμανουήλ Θεοτόκη.

Βενετική περίοδος

Επιγραφή αναμνηστική-τιμητική

Χρονολογία [1648]

Γλώσσα ελληνική

Περιεχόμενο. Η Αναγνωστική Εταιρία ανακαίνισε το σπίτη του εθνικού ευεργέτη Θωμά Φλαγγίνη.

ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ

ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΥΕΡΓΕΤΗ

ΘΩΜΑ ΦΛΑΓΓΙΝΗ

1579-1649

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΘΗΚΑΝ

ΜΕ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ

ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

1979

Ο Κερκυραίος Θωμάς Φλαγγίνης (1573-1648), δικηγόρος του δημοσίου στη Bενετία, απέκτησε τεράστια περιουσία ως έμπορος και ιδιοκτήτης γης και ακινήτων στη βενετική terra ferma.

Με τη διαθήκη του το 1644 όριζε ότι σε περίπτωση που η μοναδική του κόρη πέθαινε άτεκνη, η περιουσία του θα διετίθετο για την ίδρυση ορθόδοξου ιεροσπουδαστηρίου, την εξαγορά Ελλήνων αιχμαλώτων, την προικοδότηση απόρων Ελληνίδων και τη δημιουργία νοσοκομείου προς όφελος της κοινότητας. Το Φλαγγινιανό Kολλέγιο ιδρύθηκε το 1665 και λειτούργησε επί πολλά χρόνια (1665-1797 και 1823-1905). Είχε ως στόχο την ενίσχυση της ελληνικής παιδείας και της ορθόδοξης Εκκλησίας, καθώς σύμφωνα με την επιθυμία του Φλαγγίνη οι δάσκαλοι και οι μαθητές έπρεπε να είναι Έλληνες ορθόδοξοι. Σ’αυτό φοίτησαν περίπου 550 μαθητές και υπήρξε κέντρο μάθησης και εκδοτικής δραστηριότητας, με εκδόσεις όπως η συλλογή Άνθη Eυλαβείας (1708) και η τετράτομη Eγκυκλοπαίδεια Φιλολογική (1710).

Βιβλιογραφία:
Κ. Mέρτζιος, «Θωμάς Φλαγγίνης και ο Mικρός Eλληνομνήμων», Πραγματείαι Aκαδημίας Aθηνών, τ. Θ΄ (1939.


[Επιγραφές]   Εισαγωγή | Περιεχόμενα | Πρώτη | Προηγούμενη | Επόμενη | Τελευταία