[Επιγραφές]   Εισαγωγή | Περιεχόμενα | Πρώτη | Προηγούμενη | Επόμενη | Τελευταία

033. 960 (874) TITULI SEPULCRALES

ΦΙΛΙΣΤΙΟΝ Χ [ ΑΙΡΕ ]. In epistylio

ΔΟΙΑΙ ΜΕΝ ΔΕΚΑΔΕΣ ΣΕ ΤΕΛΕΙΟΤΟΚΩΝ ΕΝΙΑΥΤΩΝ

ΗΔΗ ΚΑΙ ΤΡΙΤΑΤΟΥ ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΕΙΧΕΝ ΕΤΕΥΣ

ΜΙΣΓΟΜΕΝΑΝ ΦΘΙΜΕΝΟΙΣΙ, ΦΙΛΙΣΤΙΟΝ, ΑΝΙΚΑ ΠΕ[ΝΘ]Η

5      ΜΑΤΡΙ ΠΟΛΥΘΡΗΝΩΙ ΚΑΛΛΙΠΕΣ ΑΡΠΑΛΙΔΙֹ

ΔΩΜΑ Δ’ ΑΡΙΣΤΑΝΔΡΟΙΟ ΛΕΛΟΝΧΟΤΟΣ ΑΚΡΙΤΟΝ ΑΙΔΑΝ

ΚΑΙ ΤΕΚΕΑ ΚΡΥΕΡΑΙ ΘΗΚΑΣ ΕΝ ΟΡΦΑΝΙΑΙֹ

ΑΓΗΝΟΣ ΚΛΥΤΟΝ ΑΙΜΑ, ΣΕ Δ’ ΥΣΤΑΤΟΝ ΥΠΝΟΝ ΕΛΟΥ[ΣΑΝ]

ΠΙΚΡΟΣ ΟΔΕ ΖΟΦΕΡΑΙ ΤΥΜΒΟΣ ΕΔΕΚΤ[Ο ΚΟΝΕΙ].

Vacat 0,08

Επιτύμβια αετωματική ασβεστολιθική στήλη. Βρέθηκε το 1876 στη θέση «Κατακαλούν» κοντά στον οικισμό Κανάλι. Σήμερα βρίσκεται στο Μουσείο Κερκύρας (αρ. ευρετ. 31). Η έμμετρη επιγραφή που φέρει η στήλη αποτελεί επίγραμμα εννέα στίχων (ο στ. 1, εκτός μέτρου, ο χαιρετισμός· οι στ. 2-9 αποτελούν 4 ελεγειακά δίστιχα) και αναφέρεται στην νεκρή Φιλίστιον, κόρη του Αγήνος και της Αρπαλίδος και σύζυγο του Αριστάνδου, που πέθανε στα 23 της χρόνια. 3ος-2ος π.Χ. αι.


[Επιγραφές]   Εισαγωγή | Περιεχόμενα | Πρώτη | Προηγούμενη | Επόμενη | Τελευταία