Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Reset
Date: 2018-10-15 - 2018-10-17

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες : Μαρία Μαυρωνά

Κέρκυρα,15/10/2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το μάθημα «Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή” του κ.Μ.Πούλου δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα το απόγευμα Δευτέρα 15/10/2018.

Θα αναπληρωθεί κατόπιν συνεννόησης με τους φοιτητές.

Ο διδάσκων,
Μ.Πούλος

Date: 2018-10-15 - 2018-10-17

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες : Μαρία Μαυρωνά

Κέρκυρα,15/10/2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το μάθημα «Κωδικοποίηση Βιβλιογραφικών Δεδομένων με το Πρότυπο Μarc” του κ.Μ.Πούλου δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 12.00 το μεσημέρι.

Θα αναπληρωθεί κατόπιν συνεννόησης με τους φοιτητές.

Ο διδάσκων,
Μ.Πούλος

Date: 2018-10-12 - 2018-10-25

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κέρκυρα, 10/10/2018

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟ/ΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδ.
Τηλέφωνο
Fax
E-mail : Ιωάννου Θεοτόκη 72,
: 49132, Κέρκυρα
: 2661087418
: 2661087433
: merimna@ionio.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 – 2019

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις μετεγγραφής υποβάλλονται από την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2018 έως και την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2018 μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων www.minedu.gov.gr στην ειδική εφαρμογή μετεγγραφών.
Επισυνάπτουμε την εγκύκλιο των μετεγγραφών.

Από την Γραμματεία του Τμήματος

Date: 2018-10-11 - 2018-11-10

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ , ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Αρμόδια Υπάλληλος : Μαρία Μαυρωνά
Κέρκυρα, 11/10/2018

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

(Υποχρεωτικών και κατ΄ επιλογήν Υποχρεωτικών)

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2018-2019

Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας να υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση :

http://gram-web.ionio.gr/unistudent

τις δηλώσεις υποχρεωτικών και κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο μέσα στην παρακάτω προθεσμία :

Από Παρασκευή 12/10/2018 έως και Παρασκευή 9/11/2018.

Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής δεν θα γίνονται δεκτές οι δηλώσεις επιλογής.

Για την λήψη πτυχίου απαιτείται η συμπλήρωση 240 μονάδων ECTS.

Στη διάρκεια των σπουδών του ο φοιτητής έχει το δικαίωμα να δηλώσει δύο μαθήματα Ελεύθερα Επιλογής (ΕΕ), προσφερόμενα από τα άλλα Τμήματα του Ιονίου Παν/μίου.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να δηλώνουν εκ νέου μαθήματα στα οποία έχουν κοπεί, καθώς η δήλωση μαθημάτων δεν μεταφέρεται πλέον αυτόματα στα επόμενα εξάμηνα.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Date: 2018-10-11 - 2018-10-30

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες : Μαρία Μαυρωνά

Κέρκυρα, 11/10/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το ΠΜΣ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Digital Information Management - Information Services» δεν θα λειτουργήσει κατά το ακαδ.έτος 2018-2019 στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου λόγω περιορισμένου αριθμού επιτυχόντων.

Από την Γραμματεία του Τμήματος

Date: 2018-10-11 - 2018-10-31

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες : Μαρία Μαυρωνά

Κέρκυρα, 11/10/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έναρξη εγγραφών νεοεισαχθέντων φοιτητών στο ΠΜΣ

Καλούνται οι επιτυχόντες του ΠΜΣ «Διαχείριση και Ανάδειξη Πολιτιστικής Πληροφορίας» να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους μέσα στην παρακάτω προθεσμία:

Από Πέμπτη 11/10/2018 έως και Τετάρτη 17/10/2018.

Οι αιτήσεις εγγραφής μπορούν να αποστέλλονται και με e-mail στην Γραμματεία του Τμήματος : archei@ionio.gr, maurona@ionio.gr

ή στο fax : 26610-87433

Επισυνάπτονται :
1. Αποτελέσματα ΠΜΣ
2. Αίτηση εγγραφής

Από την Γραμματεία του Τμήματος

Date: 2018-10-10 - 2018-10-30

Καλούνται οι φοιτητές του 3ου έτους (Ε΄ εξάμηνο σπουδών) να δηλώσουν στην Γραμματεία του Τμήματος την κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν.
Προθεσμία δηλώσεων κατευθύνσεων : από Τετάρτη 10/10/2018 έως και Παρασκευή 26/10/2018. Oι δηλώσεις μπορούν να στέλνονται και ηλεκτρονικά στα e-mail της Γραμματείας : archei@ionio.gr, & maurona@ionio.gr

Επισυνάπτουμε :
1. Ανακοίνωση για την επιλογή κατευθύνσεων/Προθεσμία
2. Δήλωση κατεύθυνσης

Date: 2018-10-10 - 2018-12-20

Καλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές που έχουν εγγραφεί στο Α΄ εξάμηνο σπουδών να συμπληρώσουν και να υποβάλουν σχετική δήλωση στη Γραμματεία του Τμήματος έως και Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018.
Αίτηση κατοχύρωσης-απαλλαγής από ξένη γλώσσα μπορούν να καταθέτουν όλο το ακαδ.έτος
Επισυνάπτουμε :
1. Ανακοίνωση για τη δήλωση της ξένης γλώσσας
2. Ανακοίνωση για την κατοχύρωση της ξένης γλώσσας
3. Δήλωση ξένης γλώσσας (που θα συμπληρωθεί από το φοιτητή)

Date: 2018-10-08 - 2018-10-12

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες : Μαρία Μαυρωνά

Κέρκυρα,8/10/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αναβολή μαθημάτων κ.Ζαμπακόλα γι’ αυτήν την εβδομάδα

Τα μαθήματα του κ.Χ.Ζαμπακόλα δεν θα πραγματοποιηθούν αυτήν την εβδομάδα (Τρίτη και Πέμπτη) λόγω προβλήματος υγείας.

Η αναπλήρωσή τους θα γίνει μετά από συνεννόηση με τον διδάσκοντα.

Από την Γραμματεία του Τμήματος

Date: 2018-10-08 - 2018-10-15

Tην Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2018,ώρα 11:00, στην αίθουσα 2.45, θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική συνάντηση-εκδήλωση για το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS

Συνημμένο Μέγεθος
Eνημερωτική εκδήλωση.docx 14.82 KB
Date: 2018-10-08 - 2018-12-31

Αγαπητοί φοιτητές-τριες

Σας προωθούμε τη συνημμένη προκήρυξη φοιτητικών υποτροφιών erasmus + 2019-2020 για σπουδές στο εξωτερικό.
Η προκήρυξη και οι οδηγίες υπάρχουν επίσης αναρτημένες και στον ιστοχώρο του Γραφείου Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων και στην κεντρική ιστοσελίδα του Ι.Π.
Eπιπρόσθετα, σας επισυνάπτουμε τις Οδηγίες για τους υποτρόφους 2019-20 και παρακαλούμε να τις διαβάσετε προσεκτικά καθώς και το έντυπο της αρχικής αίτησης, που θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε .

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΡΧΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ : 15 - 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018.

Από την Γραμματεία του ΤΑΒΜ

Date: 2018-10-04 - 2018-10-06

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες : Μαρία Μαυρωνά

Κέρκυρα,4/9/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Tο μάθημα "Διαχείριση ηλεκτρονικών αρχείων κυβερνητικού χώρου" του Ε΄ και του Ζ΄ εξαμήνου δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα Πέμπτη 4/10/2018 , λόγω ασθενείας του διδάσκοντος.

Θα αναπληρωθεί κατόπιν συνεννόησης με τους φοιτητές.

Από την Γραμματεία του Τμήματος

Date: 2018-10-02 - 2018-10-06

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΜΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα

Κέρκυρα, 2/10/2018

Α ΝΑ Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Το μάθημα της Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης των Ψηφιακών Βιβλιοθηκών της 3-4/10 αναβάλλονται, λόγω υποχρεώσεων του διδάσκοντα, και η αναπλήρωσή τους θα αποφασιστεί σε επόμενο μάθημα.

Ο διδάσκων

Σαράντος Καπιδάκης

Date: 2018-10-01 - 2018-12-31

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ , ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα, τηλ. (26610)87418, fax (26610)87433, e-mail : archei@ionio.gr
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Αρμόδιος Υπάλληλος : Μ.Μαυρωνά

Κέρκυρα, 01/10/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλούνται οι φοιτητές που θα αναλάβουν Πτυχιακή Εργασία να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος από :

01/10/2018 έως 30/11/2018 (ημέρες και ώρες λειτουργίας της ).

Μέσα στην παραπάνω προθεσμία υποβάλλονται και οι αιτήσεις για αλλαγή θέματος και επόπτη, πτυχιακών εργασιών που έχουν υποβληθεί σε προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος.
Αιτήσεις που θα υποβάλλονται εκτός των παραπάνω προθεσμιών δε θα γίνουν δεκτές.
Οι αιτήσεις μπορούν να στέλνονται και ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση (archei@ionio.gr) ή με fax : 26610-87433.
Επισυνάπτονται οι αιτήσεις για τους φοιτητές, μία για κάθε περίπτωση.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Date: 2018-10-01 - 2018-10-30

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες : Μαρία Μαυρωνά

Κέρκυρα,28/09/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έναρξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου ακ.έτους 2018-2019

Τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου ακαδ.έτους 2018-2019 αρχίζουν
την 1η Οκτωβρίου 2018.

Για τις ηλεκτρονικές δηλώσεις μαθημάτων και συγγραμμάτων θα βγεί σύντομα νέα ανακοίνωση από την Γραμματεία

Από την Γραμματεία του Τμήματος

Date:

Ανακοίνωση για πρακτική άσκηση

Συνημμένο Μέγεθος
Aνακοίνωση για πρακτική άσκηση.pdf 462.66 KB