Επικοινωνία

Γραμματεία
ταχυδρομική διεύθυνση: Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100, Κέρκυρα
email: archei@ionio.gr
τηλέφωνα: (26610) 87418, 87406, 87423
fax: (26610) 87433

Βιβλιοθήκη:
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ντίνου Θεοτόκη 9 (Κτίριο Καλαντζή), 49 100 Κέρκυρα
email: lib-tab@ionio.gr
τηλέφωνα: 26610 80391- 2- 4
fax: 26610 80393

Διδακτικό προσωπικό: Πληροφορίες onlineView Larger Map