ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ

Έναρξη Δεκέμβριος 17, 2012 - Τερματισμός Αύγουστος 31, 2020

Οι φοιτητές του Τμήματος οι οποίοι ολοκληρώνουν τις φοιτητικές τους υποχρεώσεις (Μαθήματα + Πρακτική Άσκηση + Πτυχιακή Εργασία), πρέπει να καταθέτουν στην Γραμματεία τα παρακάτω δικαιολογητικά :

1. Αίτηση για ορκωμοσία (χορηγείται από τη Γραμματεία)
2. Βεβαίωση από τη Βιβλιοθήκη του Τ.Α.Β. ότι δεν χρωστάνε βιβλία και έχουν καταθέσει την Πτυχιακή Εργασία.
3. Φοιτητική Ταυτότητα
4. Πάσο