Υποβολή οριστικής αίτησης εξερχομένων φοιτητών earsmus+ για το ακ.έτος 2018-2019 / Προθεσμία

Έναρξη Φεβρουάριος 13, 2018 - Τερματισμός Ιούνιος 14, 2018

Υποβολή οριστικής αίτησης εξερχομένων φοιτητών earsmus+ για το ακ.έτος 2018-2019/Προθεσμία

Έγκριση μετάβασης φοιτητών ΤΑΒΜ στο εξωτερικό, στο πλαίσιο του προγράμματος erasmus+ για το ακ.έτος 2018-2019 / Aποτελέσματα

Έναρξη Ιανουάριος 28, 2018 - Τερματισμός Μάρτιος 31, 2018 Έληξε

Έγκριση μετάβασης φοιτητών ΤΑΒΜ στο εξωτερικό, στο πλαίσιο του προγράμματος erasmus+ για το ακ.έτος 2018-2019/Aποτελέσματα/Πίνακας κατάταξης