1η προκήρυξη πρακτικής άσκησης erasmus era-places ακαδημαϊκού έτους 2018 – 19 (χειμερινό εξάμηνο)

Έναρξη Μάιος 14, 2018 - Τερματισμός Ιούλιος 19, 2018 Έληξε

1η προκήρυξη πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο του προγράμματος erasmus era-places aκαδημαϊκού έτους 2018 – 19 (χειμερινό εξάμηνο)

Υποβολή οριστικής αίτησης εξερχομένων φοιτητών earsmus+ για το ακ.έτος 2018-2019 / Προθεσμία

Έναρξη Φεβρουάριος 13, 2018 - Τερματισμός Ιούνιος 14, 2018 Έληξε

Υποβολή οριστικής αίτησης εξερχομένων φοιτητών earsmus+ για το ακ.έτος 2018-2019/Προθεσμία

Έγκριση μετάβασης φοιτητών ΤΑΒΜ στο εξωτερικό, στο πλαίσιο του προγράμματος erasmus+ για το ακ.έτος 2018-2019 / Aποτελέσματα

Έναρξη Ιανουάριος 28, 2018 - Τερματισμός Μάρτιος 31, 2018 Έληξε

Έγκριση μετάβασης φοιτητών ΤΑΒΜ στο εξωτερικό, στο πλαίσιο του προγράμματος erasmus+ για το ακ.έτος 2018-2019/Aποτελέσματα/Πίνακας κατάταξης