Ωρολόγιο Πρόγραμμα Β΄εξαμήνου Π.Μ.Σ. ακ. έτους 2016-2017

Έναρξη Φεβρουάριος 5, 2017 - Τερματισμός Μάρτιος 5, 2017 Έληξε

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Β΄εξαμήνου Π.Μ.Σ. ακ. έτους 2016-2017

Ωρολόγιο Πρόγραμμα ΠΜΣ 'Διαχείριση Τεκμηρίων Πολιτισμικής Κληρονομιάς και Νέες Τεχνολογίες' (2η έκδοση)

Έναρξη Οκτώβριος 22, 2016 - Τερματισμός Φεβρουάριος 22, 2017 Έληξε

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού εξαμήνου 2016-2017 Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 'Διαχείριση Τεκμηρίων Πολιτισμικής Κληρονομιάς και Νέες Τεχνολογίες' (2η έκδοση)

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Εαρινού Εξαμήνου 2015-2016 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Έναρξη Φεβρουάριος 21, 2016 - Τερματισμός Ιούνιος 21, 2016 Έληξε

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Εαρινού Εξαμήνου 2015-2016 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Εαρινού Εξαμήνου 2015-2016

Έναρξη Φεβρουάριος 11, 2016 - Τερματισμός Ιούνιος 11, 2016 Έληξε

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Εαρινού Εξαμήνου 2015-2016