μέλη Ε.ΔΙ.Π. - Ε.Τ.Ε.Π

Στο Τμήμα μας προσφέρουν τις υπηρεσίες τους οι ακόλουθοι (στο τηλέφωνο, προσθέστε τον κωδικό Κέρκυρας: 26610):

Ζαρβαλά Χαρά (σε άδεια), Ε.ΤΕ.Π. τηλ: 87440 xzarvala@ionio.gr

Καββαδία Αλεξάνδρα, Ε.ΔΙ.Π τηλ: 87104 lavra@ionio.gr

Καλόγερος Ελευθέριος, Ε.ΔΙ.Π τηλ: 87446 kalogero@ionio.gr

D' oria Diego, Ε.ΔΙ.Π τηλ: 87446 doria@ionio.gr

Μεταλληνός Δημήτρης, Ε.ΔΙ.Π τηλ: 87454 dmetal@ionio.gr