Πρόγραμμα εργαστηρίων

Στο εργαστήριο των μεταπτυχιακών φοιτητών έχουν πρόσβαση όλοι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος όλες τις ώρες λειτουργίας του Πανεπιστημίου.

Στο πρώτο εργαστήριο των προπτυχιακών φοιτητών διεξάγονται τα εργαστηριακά μαθήματα του Τμήματος.

Στο δεύτερο εργαστήριο των προπτυχιακών φοιτητών έχουν πρόσβαση όλοι οι προπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος τις εργάσιμες μέρες, το πρωϊ 10.00 - 14.00 και το απόγευμα 15.00 - 19.00.

Υπεύθυνος εργαστηρίων είναι το μέλος Δ.Ε.Π. Λέκτορας Ιωάννης Παπαδάκης