Εργαστήρια πληροφορικής

Το Τμήμα μας περιλαμβάνει τρία εργαστήρια πληροφορικής, εκ των οποίων τα δυο προορίζονται για χρήση από του προπτυχιακούς φοιτητές, ενώ το τρίτο προορίζεται για χρήση από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Τα εργαστήρια αυτά είναι πλήρως εξοπλισμένα με υπολογιστές εκτυπωτές και σύγχρονο περιφερειακό εξοπλισμό (εκτυπωτές, σαρωτές κ.ά.). Ακόμα, δια των συστημάτων του εργαστηρίου πληροφορικής παρέχεται πρόσβαση στο δίκτυο του Πανεπιστημίου και σε πληθώρα επιπρόσθετων υπηρεσιών (πρόσβαση στο Διαδίκτυο, πρόσβαση στις ψηφιακές υπηρεσίες του συνδέσμου των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, HEAL-Link κ.ά.). Τα εργαστήρια του Τμήματος διαθέτουν ειδικό επιστημονικό προσωπικό για την υποστήριξη εργασιών και την ομαλή λειτουργία τους.

Πρόγραμμα εργαστηρίων
Στο εργαστήριο των μεταπτυχιακών φοιτητών έχουν πρόσβαση όλοι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος όλες τις ώρες λειτουργίας του Πανεπιστημίου.

Στο πρώτο εργαστήριο των προπτυχιακών φοιτητών διεξάγονται τα εργαστηριακά μαθήματα του Τμήματος.

Στο δεύτερο εργαστήριο των προπτυχιακών φοιτητών έχουν πρόσβαση όλοι οι προπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος τις εργάσιμες μέρες, το πρωϊ 10.00 - 14.00 και το απόγευμα 16.00 - 18.00.