Συνεργασίες με άλλους φορείς

Κέντρο Ελληνικών Σπουδών (Ελλάδος)
Πανεπιστήμιο Harvard

Ναύπλιον, 13 Δεκεμβρίου, 2010

Υποτροφία για το Πρόγραμμα Θερινής Πρακτικής Άσκησης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Harvard (ΚΕΣ)σε συνεργασία με το Τμήμα μας, προσφέρει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά μία Υποτροφία σε ένα προπτυχιακό φοιτητή/τρια του συγκεκριμένου Τμήματος για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Θερινής Πρακτικής Άσκησης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Το ΚΕΣ προσφέρει σε ένα προπτυχιακό φοιτητή/τρια του Ιονίου Πανεπιστημίου, μία θέση με πλήρη υποτροφία στο εν λόγω πρόγραμμα, το οποίο ξεκίνησε το 2006 και το οποίο αποτελεί ένα από τα πιο επιτυχημένα σχετικά προγράμματα του Harvard.

Για το Πρόγραμμα του 2013 ο προπτυχιακός φοιτητής/τρια προέρχεται από το Τμήμα μας.

Το πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχουν προπτυχιακοί φοιτητές/τριες του Harvard
και άλλων Αμερικανικών Πανεπιστημίων καθώς και φοιτητές/τριες ελληνικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, λαμβάνει χώρα στο Ναύπλιον από το τέλος Μαΐου έως το τέλος Ιουνίου (22 Μαΐου – 26 Ιουνίου 2013). Ύστερα από μια εβδομάδα προσανατολισμού (δηλαδή εισαγωγικών εντατικών σεμιναρίων στην Αγγλική), οι Ασκούμενοι ξεκινούν την πρακτική τους εργαζόμενοι από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή -κυρίως τις πρωινές ώρες-, ενώ τα απογεύματα θα υπάρχουν ομιλίες,συζητήσεις και διάφορες άλλες εκπαιδευτικές-πολιτιστικές δράσεις.

Ο φοιτητής/τρια θα εργάζεται μαζί με συνάδελφό του από την Αμερική σε συνεργαζόμενο φορέα του Ναυπλίου ή των Αθηνών (πρακτική εξ’ αποστάσεως). Παράλληλα, θα συμμετέχει σε εκδρομές και πολιτιστικές εκδηλώσεις μαζί με όλους τους συμμετέχοντες, ενώ μαζί με τους υπόλοιπους Έλληνες φοιτητές/τριες θα επισκεφθεί τις Η.Π.Α. (Ουάσινγκτον και Βοστώνη) κατά το Φθινόπωρο, έχοντας την μοναδική ευκαιρία συμμετοχής σε εκπαιδευτικές και όχι μόνο δράσεις στο Center for Hellenic Studies στην Ουάσινγκτον αλλά και στο Harvard, συμπεριλαμβανομένης της παρουσίασης των αποτελεσμάτων της πρακτικής άσκησης στους συνεργάτες καθηγητές του προγράμματος.

Τα έξοδα συμμετοχής στο πρόγραμμα (συμπεριλαμβανομένης της διαμονής, αλλά και του ταξιδίου στις Η.Π.Α.) καλύπτονται πλήρως από το ΚΕΣ. Στους συμμετέχοντες φοιτητές/τριες προσφέρεται και μία μικρή υποτροφία για τα καθημερινά τους έξοδα.

Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και να είναι προετοιμασμένοι για ένα εντατικό πρόγραμμα πρακτικής άσκησης, μαθημάτων
και άλλων εκπαιδευτικών δράσεων, το οποίο ολοκληρώνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Παράλληλα, πέραν της υποτροφίας που δίνεται από το ΚΕΣ,οι συμμετέχοντες παρακινούνται να εξεύρουν επιπλέον εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης, εφόσον το επιθυμούν.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές ενημερώνονται ότι σε συνεννόηση με το Τμήμα μας καθώς και τους καθηγητές του Προγράμματος, θα υπάρξει σχετική μέριμνα και σχεδιασμός, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν πιθανά προβλήματα που σχετίζονται με την εξεταστική περίοδο του Ιουνίου.

*Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος www.chs-internships.org
αποστείλετε email στο summer_internship@chs.harvard.edu
και επικοινωνήστε τηλεφωνικώς με την κυρία Μαρίνα Χειλίτση, Συντονίστρια Προγραμμάτων του ΚΕΣ – 6934500937.

Παλαιό Δημαρχείο, Πλατεία Φιλελλήνων και οδός Όθωνος, 21 100 Ναύπλιον
+30 27520 47030 tel | +30 27520 47039 fax | http://greece.chs.harvard.edu | chsnafplion@mail.chs.harvard.edu