ΕΚΛΟΓΗ (ΕΞΕΛΙΞΗ) ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ

Έναρξη Ιανουάριος 5, 2010 - Τερματισμός Ιανουάριος 5, 2020

ΑρχείοΜέγεθος
EKLOGH.pdf55.64 KB

Εκλογή (Εξέλιξη) μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο Γνωστικό Αντικείμενο «Θεωρία και Πρακτική της Θεματικής Ανάλυσης και Οργάνωσης της Πληροφορίας»

Γνωστικό αντικείμενο: «Θεωρία και Πρακτική της Θεματικής Ανάλυσης και Οργάνωσης της Πληροφορίας»
Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής
Έγκριση Προκήρυξης: Στην 3η συνεδρίαση της Γ.Σ.Ε.Σ. (17 Δεκεμβρίου 2008)
ΦΕΚ Προκήρυξης: 110/16-02-2009 τ. Γ΄
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών: Η 26η Απριλίου 2009
Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος: Στην 2η συνεδρίαση της Γ.Σ.Ε.Σ. (14 Οκτωβρίου 2009)
Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής: Στην 1η συνεδρίαση του Ε.Σ. (17 Φεβρουαρίου 2010)
Κατάθεση Εισηγητικής Έκθεσης: 8 Δεκεμβρίου 2010
Σύγκλιση Εκλεκτορικού Σώματος για την διενέργεια της εκλογής (εξέλιξης): 12 Ιανουαρίου 2011
Αποτέλεσμα διαδικασίας εκλογής (εξέλιξης): Σε σύνολο έντεκα (11) μελών του εκλεκτορικού σώματος, επί δέκα (10) παρόντων μελών του, ο μοναδικός υποψήφιος κ. Ιωάννης Παπαδάκης έλαβε δέκα (10) θετικές ψήφους και ομόφωνα εκλέχθηκε στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο: «Θεωρία και Πρακτική της Θεματικής Ανάλυσης και Οργάνωσης της Πληροφορίας»