Ορισμός τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την πλήρωση μιας θέσης μέλους Δ.Ε.Π. στο TABM στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή

Έναρξη Ιούνιος 11, 2018 - Τερματισμός Ιούλιος 30, 2018 Έληξε

Ορισμός τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την πλήρωση μιας θέσης μέλους Δ.Ε.Π. στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία και Πρακτική της Θεματικής Ανάλυσης και Οργάνωσης της Πληροφορίας»

Ορισμός τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την πλήρωση μιας θέσης μέλους Δ.Ε.Π. στο TABM στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή

Έναρξη Μάιος 29, 2018 - Τερματισμός Ιούλιος 30, 2018 Έληξε

Ορισμός τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την πλήρωση μιας θέσης μέλους Δ.Ε.Π. στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία και Πρακτική της Θεματικής Ανάλυσης και Οργάνωσης της Πληροφορίας»

Πλήρωση μιας θέσης μέλους ΔΕΠ στο ΤΑΒΜ στη βαθμίδα του Αν.Καθηγητή και στο γνωστ.αντικείμενο "Πολιτική και Εκδοτική του Βιβλίου"

Έναρξη Φεβρουάριος 23, 2018 - Τερματισμός Ιούνιος 23, 2018 Έληξε

Πλήρωση μιας θέσης μέλους Δ.Ε.Π στο Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο «Πολιτική και Εκδοτική του Βιβλίου»

Πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή στο ΤΑΒΜ στο γνωστικό αντικείμενο «Σημασιολογική Επεξεργασία της Πληροφορίας»

Έναρξη Φεβρουάριος 23, 2018 - Τερματισμός Ιούνιος 23, 2018 Έληξε

Πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή πρώτης βαθμίδας στο Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου και στο γνωστικό αντικείμενο «Σημασιολογική Επεξεργασία της Πληροφορίας»

Ορισμός τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή

Έναρξη Ιανουάριος 22, 2018 - Τερματισμός Μάρτιος 22, 2018 Έληξε

Ορισμός τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή πρώτης βαθμίδας στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου και στο γνωστικό αντικείμενο «Σημασιολογική Επεξεργασία της Πληροφορίας»

Μητρώα εσωτερικών-εξωτερικών εμπειρογνωμόνων ΤΑΒΜ

Έναρξη Φεβρουάριος 17, 2014 - Τερματισμός Μάρτιος 17, 2020

Μητρώα εσωτερικών-εξωτερικών εμπειρογνωμόνων ΤΑΒΜ

ΕΚΛΟΓΗ (ΕΞΕΛΙΞΗ) ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ

Έναρξη Ιανουάριος 5, 2010 - Τερματισμός Ιανουάριος 5, 2020

Εκλογή (Εξέλιξη) μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο Γνωστικό Αντικείμενο «Θεωρία και Πρακτική της Θεματικής Ανάλυσης και Οργάνωσης της Πληροφορίας»