Προκήρυξη Π.Μ.Σ. ακ.έτους 2018-2019 "Διαχείριση Ψηφιακής Πληροφορίας-Υπηρεσίες Πληροφόρησης"

Έναρξη Ιούλιος 23, 2018 - Τερματισμός Σεπτέμβριος 23, 2018

ΑρχείοΜέγεθος
Προκήρυξη Π.Μ.Σ. -Διαχείριση Ψηφιακής Πληροφορίας-Υπηρεσίες Πληροφόρησης/ Digital-Information Management-Information Services-call-2018-2019-.pdf1.11 MB
Κανονισμός Π.Μ.Σ. Διαχείριση Ψηφιακής Πληροφορίας-Υπηρεσίες Πληροφόρησης.pdf625.72 KB
ΦΕΚ Ίδρυσης Π.Μ.Σ.-Διαχείριση Ψηφιακής Πληροφορίας-Υπηρεσίες Πληροφόρησης.pdf164.83 KB
Αίτηση συμμετοχής στο Π.Μ.Σ. 2018-2019 (Διαχείριση Ψηφιακής Πληροφορίας-Υπηρεσίες Πληροφόρησης).doc35 KB

Προκήρυξη Π.Μ.Σ. Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας: "Διαχείριση Ψηφιακής Πληροφορίας-Υπηρεσίες Πληροφόρησης" ακαδ.έτους 2018-2019.

Το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση για την ένταξή τους κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Διαχείριση Ψηφιακής Πληροφορίας – Υπηρεσίες Πληροφόρησης, το οποίο οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ).
Αναλυτικά επισυνάπτονται :
1. Προκήρυξη Π.Μ.Σ.
2. Κανονισμός Π.Μ.Σ.
3. ΦΕΚ Ίδρυσης Π.Μ.Σ.
4. Αίτηση υποψηφιότητας