Προκήρυξη Π.Μ.Σ. ακ.έτους 2018-2019 "Διαχείριση και Ανάδειξη Πολιτιστικής Πληροφορίας"

Έναρξη Ιούλιος 19, 2018 - Τερματισμός Σεπτέμβριος 19, 2018

ΑρχείοΜέγεθος
Προκήρυξη-Π.Μ.Σ.-2018-2019-Ανάδειξη και Διαχείριση Πολιτιστικής Πληροφορίας.pdf472.51 KB
Κανονισμός Π.Μ.Σ._Διαχείριση και Ανάδειξη Πολιτιστικής Πληροφορίας.pdf546.2 KB
ΦΕΚ Ίδρυσης Π.Μ.Σ. - Διαχείριση και Ανάδειξη Πολιτιστικής Πληροφορίας.pdf181.64 KB
Αίτηση συμμετοχής στο Π.Μ.Σ. 2018-2019 (Διαχείριση και ανάδειξη Πολιτιστικής Πληροφορίας).doc35 KB

Προκήρυξη Π.Μ.Σ. του Τμήματος Αρχειονομίας , Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας ακ.έτους 2018-2019 "Διαχείριση και Ανάδειξη Πολιτιστικής Πληροφορίας"

Το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση για την ένταξή τους κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Διαχείριση και Ανάδειξη Πολιτιστικής Πληροφορίας», το οποίο οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ).
Αναλυτικά επισυνάπτονται :
1. Προκήρυξη ΠΜΣ
2. Κανονισμός ΠΜΣ
3. ΦΕΚ Ίδρυσης ΠΜΣ
4. Αίτηση υποψηφιότητας