Μία θέση πρακτικής άσκησης σε συμβολαιογραφείο στην Κέρκυρα

Έναρξη Ιούνιος 12, 2018 - Τερματισμός Ιούλιος 12, 2018 Έληξε

Μία θέση πρακτικής άσκησης σε συμβολαιογραφείο στην Κέρκυρα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες : Μαρία Μαυρωνά
Κέρκυρα, 12/6/2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ
Ζητείται φοιτητής/τρια για πρακτική άσκηση σε συμβολαιογραφείο, με έδρα τους Άγιους Δούλους Κέρκυρας, αποτελούμενο από περίπου 35.000 ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ, με αρμοδιότητες την επιμέλεια και καθημερινή διαχείριση του αρχείου αυτού προς εξυπηρέτηση των πολιτών και του εν γένει δημοσίου συμφέροντος. Συγκεκριμένα, υποχρεούμεθα να παράσχουμε από το αρχείο αυτό αντίγραφα παλαιών συμβολαίων που αιτούνται οι έχοντες έννομο συμφέρον, να δημοσιεύουμε στα δικαστήρια διαθήκες που κατέλειπαν πολίτες, να ευρίσκουμε και να χορηγούμε αντίγραφα επισυναπτομένων σε συμβόλαια εγγράφων, όπως τοπογραφικά κ.ά. Παράλληλα, ο/η φοιτητής/τρια θα γνωρίσει από και σε τι συνίσταται ένα σύγχρονο δημόσιο συμβολαιογραφικό αρχείο μέσω των τρεχόντων υποθέσεων και συντάξεων των νέων συμβολαιογραφικών πράξεων, ενώ του δίδεται η ευκαιρία να εξοικειωθεί σε ένα περιβάλλον στο και από το οποίο μπορούν να του γεννηθούν εργασιακές εμπειρίες και ευκαιρίες. Σημειώνω ότι έχω ολοκληρώσει επιτυχώς το Μεταπτυχιακό του τμήματος Αρχειονομίας με ειδίκευση στην Αρχειονομία "Διαχείριση αρχείων πολιστισμικής κληρονομίας και νέες τεχνολογίες", γεγονός το οποίο θα λειτουργήσει ευεργετικά στην άσκηση του ενδιαφερομένου φοιτητή, αφού γνωρίζω το αντικείμενο αυτού και τη συνάφεια με την παρασχεθείσα υπ' εμού πρακτική θέση. Σημειώνω ότι ο διορισμός μου και συνεπεία αυτού, η έδρα μου είναι οι Άγιοι Δούλοι δημοτικής ενότητας Εσπερίων Δήμου Κέρκυρας, που συνδέεται με δημόσια συγκοινωνία. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μου. Το παρόν είναι δημοσιευμένο και στο πληροφοριακό σύστημα "ΑΤΛΑΣ". Ευχαριστώ.
--
Αλέξανδρος Ι. ΓΙΩΡΓΟΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ Όρους Κέρκυρας
Αρχειοφύλακας Συμβολαίων Σπ. ΣΠΙΓΓΟΥ
Άγιοι Δούλοι, Κέρκυρα, 49081
Τηλ.: 00302663094903
Κιν.: 00306944390614