Ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών ΔΕΠ Τ.Α.Β.Μ. και Τ.Π. στην Κοσμητεία ΣΕΠΠ

Έναρξη Ιούνιος 10, 2018 - Τερματισμός Ιούλιος 19, 2018 Έληξε

ΑρχείοΜέγεθος
Απόφαση Κοσμήτορα ανακήρυξης υποψηφίων εκπροσώπων μελών ΔΕΠ ΤΑΒΜ και ΤΠ στην Κοσμητεία ΣΕΠΠ.pdf476.91 KB

Ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών ΔΕΠ του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας και του Τμήματος Πληροφορικής στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου.