Ορισμός τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την πλήρωση μιας θέσης μέλους Δ.Ε.Π. στο TABM στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή

Έναρξη Ιούνιος 11, 2018 - Τερματισμός Ιούλιος 30, 2018 Έληξε

ΑρχείοΜέγεθος
Ορισμός τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής -Θεωρία και Πρακτική της Θεματικής Ανάλυσης και Οργάνωσης της Πληροφορίας-_.pdf207.26 KB

Ορισμός τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την πλήρωση μιας θέσης μέλους Δ.Ε.Π. στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία και Πρακτική της Θεματικής Ανάλυσης και Οργάνωσης της Πληροφορίας»