Εξεταστέα ύλη για το μάθημα "Αγγλικά IV"

Έναρξη Ιούνιος 6, 2018 - Τερματισμός Ιούλιος 6, 2018 Έληξε

Εξεταστέα ύλη για το μάθημα "Αγγλικά IV"

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες : Μαρία Μαυρωνά
Κέρκυρα, 6/6/2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ύλη για την εξέταση των Αγγλικών IV
Παρακαλούνται οι φοιτητές που θα εξεταστούν στο μάθημα των Αγγλικών IV κατά την εξεταστική Ιουνίου 2018 να μελετήσουν τα παρακάτω:
1. Χρόνοι ρημάτων (tenses: simple present, present continuous, simple past, past continuous, present perfect simple, present perfect continuous, past perfect simple, past perfect continuous)
2. Επίθετα και βαθμοί επιθέτων (adjectives – comparative and superlative)
3. Επιρρήματα (adverbs)
4. Κτητικά (possessive adjectives and pronouns)
5. Άρθρα: αόριστο και οριστικό (articles: indefinite and definite)
6. Παθητική φωνή (passive voice)
7. Υποθετικοί λόγοι (conditionals)
Καλή επιτυχία στην εξεταστική
Ο Διδάσκων
________________________________________