Διευκρινιστική ανακοίνωση για τις εξετάσεις των μαθημάτων επιλογής για τους επί πτυχίω φοιτητές

Έναρξη Μάιος 31, 2018 - Τερματισμός Ιούλιος 1, 2018 Έληξε

Διευκρινιστική ανακοίνωση για τις εξετάσεις των μαθημάτων επιλογής για τους επί πτυχίω φοιτητές

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες : Μαρία Μαυρωνά
Κέρκυρα, 1/6/2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οι επί πτυχίω φοιτητές μπορούν να εξεταστούν στα μαθήματα επιλογής που διδάχθηκαν στο χειμερινό εξάμηνο σπουδών μετά από συνεννόηση με τον εξεταστή του μαθήματος.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών