Ανακοίνωση για 3 θέσεις πρακτικής άσκησης στο Μουσείο Καποδίστρια

Έναρξη Ιούνιος 1, 2018 - Τερματισμός Ιούλιος 1, 2018 Έληξε

Ανακοίνωση για 3 θέσεις πρακτικής άσκησης στο Μουσείο Καποδίστρια

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες : Μαρία Μαυρωνά
Κέρκυρα,1/6/2018
Ανακοίνωση για 3 πρακτικής άσκησης στο Μουσείο Καποδίστρια
Σας ενημερώνουμε ότι το Μουσείο Καποδίστρια μπορεί να υποδεχτεί 3 (τρείς) φοιτητές του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας για να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση το καλοκαίρι του 2018.
Η σχετική ανάρτηση έχει γίνει και στο σύστημα ΑΤΛΑΣ.
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2661032440 και στο email info@capodistriasmuseum.gr
Από την Γραμματεία του ΤΑΒΜ