Νέα παράταση προθεσμίας διανομών διδακτικών συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο ακ.έτους 2017-2018

Έναρξη Ιούνιος 1, 2018 - Τερματισμός Ιούλιος 1, 2018 Έληξε

Νέα παράταση προθεσμίας διανομών διδακτικών συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο ακ.έτους 2017-2018

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες : Μαρία Μαυρωνά
Κέρκυρα, 1/6/2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΑΡΆΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται εκ νέου η προθεσμία για τη διανομή των συγγραμμάτων στους φοιτητές έως την Παρασκευή 8 Ιουνίου 2018. Η ανωτέρω προθεσμία ισχύει και για τη διανομή συγγραμμάτων στις
Βιβλιοθήκες.
Από την Γραμματεία του Τμήματος