Ορισμός τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την πλήρωση μιας θέσης μέλους Δ.Ε.Π. στο TABM στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή

Έναρξη Μάιος 29, 2018 - Τερματισμός Ιούλιος 30, 2018 Έληξε

ΑρχείοΜέγεθος
Θεωρία και Πρακτική της Θεματικής Ανάλυσης ...-Ορισμός τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής - 1.pdf185.87 KB

Ορισμός τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την πλήρωση μιας θέσης μέλους Δ.Ε.Π. στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία και Πρακτική της Θεματικής Ανάλυσης και Οργάνωσης της Πληροφορίας»