Αρχείο θεμάτων διπλωματικών εργασιών που έχουν εκπονηθεί στην κατεύθυνση της Αθήνας

 • Τίτλος: Συγκριτική εξέταση προτύπων μεταδεδομένων για τη διαχείριση κυβερνητικής πληροφορίας, Φοιτητής: Σουλικιάς, Βασίλειος Κ., Επόπτης: Χρ. Παπαθεοδώρου
 • Τίτλος: Δημιουργία μοντέλου διαχείρισης κυβερνητικής πληροφορίας και υλοποίηση σε RDF., Φοιτητής: Στρατής, Ματθαίος Ν., Επόπτης: Δ. Μοσχόπουλος
 • Τίτλος: Πολιτικές παροχής εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης από τις Ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες στον Ευρωπαϊκό χώρο, Φοιτητής: Κόκκινος, Διονύσιος, Επόπτης: Σ. Καπιδάκης
 • Τίτλος: Μελέτη εφικτότητας δημιουργίας και διατήρησης ψηφιακού αρχείου. Η περίπτωση της ενιαίας συλλογής διπλωματικών, μεταπτυχιακών εργασιών και διδακτορικών διατριβών Κεντρικής βιβλιοθήκης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Φοιτητής: Γαβρίλη, Μαρία, Επόπτης: Ι. Παπαδάκης
 • Τίτλος: Επισκόπηση-πειραματική αξιολόγηση μετρικών στοιχείων για τη χρηστοκεντρική αξιολόγηση της ανάκτησης πληροφοριών, Φοιτητής: Χριστοδούλου, Γεώργιος, Επόπτης: Χρ. Παπαθεοδώρου
 • Τίτλος: Επισκόπηση και σύγκριση των διεθνώς χρησιμοποιούμενων πληροφοριακών συστημάτων και ψηφιακών βιβλιοθηκών ανοικτού κώδικα, Φοιτητής: Γιούλη, Χαρίκλεια, Επόπτης: Σ. Καπιδάκης
 • Τίτλος: Δια βίου μάθηση και ο ρόλος των βιβλιοθηκών, Φοιτητής: Μπαλατζάρας, Μάριος, Επόπτης: Σ. Καπιδάκης
 • Τίτλος: Συγκριτική επισκόπηση των προτύπων θησαυρών και topic maps και υλοποιήσεις σε rdf ή/και γλώσσες οντολογιών, Φοιτητής: Τσώλη, Θεοδώρα, Επόπτης: Χρ. Παπαθεοδώρου
 • Τίτλος: Φιλική χρήση οντολογιών/θησαυρών από πληροφοριακά συστήματα/ψηφιακές βιβλιοθήκες, Φοιτητής: Μπρίντεζη, Χαρίκλεια, Επόπτης: Χρ. Παπαθεοδώρου
 • Τίτλος: Δημιουργία Ψηφιακής βιβλιοθήκης με θέμα "η συλλογή κοσμημάτων από τα αηδόνια της Νεμέας του 15ου αιώνα π.Χ.": εφαρμογή προτύπου μεταδεδομένων με τη χρήση XML, Φοιτητής: Μαρινοπούλου, Μαρία, Επόπτης: Κ. Τοράκη
 • Τίτλος: Οντολογικές γλώσσες για τον σημασιολογικό ιστό, Φοιτητής: Τουρκογιάννης, Γεράσιμος, Επόπτης: Μ. Πούλος
 • Τίτλος: Ψηφιακές βιβλιοθήκες για άτομα με αναπηρίες, Φοιτητής: Κουλικούρδη, Άννα, Επόπτης: Κ. Τοράκη
 • Τίτλος: Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων και Προστασία της Ιδιωτικότητας στο Σύγχρονο Περιβάλλον των Βιβλιοθηκών και Υπηρεσιών Πληροφόρησης, Φοιτητής: Στρακαντούνα, Βασιλική, Επόπτης: Λ. Μήτρου
 • Τίτλος: Αξιολόγηση Ψηφιακών και υπό Ψηφιοποίηση Συλλογών, Φοιτητής: Γιάνναρη, Κυριακή, Επόπτης: Κ. Τοράκη
 • Τίτλος: Ανάπτυξη μετρικών στοιχείων για την αξιολόγηση των υπηρεσιών των ψηφιακών βιβλιοθηκών, Φοιτητής: Κωνσταντόπουλος, Παναγιώτης, Επόπτης: Χρ. Παπαθεοδώρου
 • Τίτλος: Παροχή απομακρυσμένων υπηρεσιών σε αποφοίτους και απόφοιτες ελληνικών Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από μία Ακαδημαϊκή Υπηρεσία Βιβλιοθήκης και Πληροφόρησης: το παράδειγμα αποφοίτων του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Φοιτητής: Πολύζου, Αγάπη - Σταματούλα, Επόπτης: Κ. Τοράκη
 • Τίτλος: Στρατηγικός σχεδιασμόςστις Δημόσιες Βιβλιοθήκες: η περίπτωση της Δημόσιας κεντρικής Βιβλιοθήκης Χίου "Κοραής", Φοιτητής: Αβραμίδου, Αναστασία, Επόπτης: Π. Κωσταγιόλας
 • Τίτλος: Οντολογία απεικόνισης των σχημάτων μεταδεδομένων SCORM και ΜPEG7: semantic mapping between LOM (representing the metadata part of SCORM) and MPEG7 concepts, Φοιτητής: Βαγιάτη Βαρβάρα, Επόπτης: Σ. Καπιδάκης
 • Τίτλος: Το πρότυπο CIDOC CRM ως εργαλείο περιγραφής αρχειακών μεταδεδομένων, Φοιτητής: Στασινοπούλου Θωμαϊς, Επόπτης: Μ.Γεργατσούλης
 • Τίτλος: Αντιστοίχιση προτύπων μεταδεδομένων με τη χρήση οντολογιών, Φοιτητής: Κακάλη Κωνσταντίνα, Επόπτης: Χρ. Παπαθεοδώρου
 • Τίτλος: Νομικά ζητήματα διαχείρισης και χρήσης πληροφορίας στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής δικυβέρνησης, Φοιτητής: Παπακωνσταντίνου Βασιλική, Επόπτης: Ευ. Μήτρου
 • Τίτλος: Διοίκηση βάσει ομάδων στις Ελληνικές Ακαδημαικές βιβλιοθήκες: μια πρώτη προσέγγιση, Φοιτητής: Βαρδακώστα Ιφιγένεια, Επόπτης: Π. Κωσταγιόλας
 • Τίτλος: Διαχείριση οντολογιών: επισκόπηση, ερευνητικές κατευθύνσεις, εφαρμογές και ανοικτά προβλήματα, Φοιτητής: Γαϊτάνου Πανωραία, Επόπτης: Μ. Γεργατσούλης
 • Τίτλος: Διερεύνηση πλαίσιου ανάπτυξης συμπράξεων δημοσίου ιδιοτικού τομέα (ΣΔΙΤ) στις Ακαδημαικές βιβλιοθήκες, Φοιτητής: Τσουμπρακάκου Νατάσσα, Επόπτης: Π. Κωσταγιόλας
 • Τίτλος: Ανάπτυξη υπηρεσιών διαχείρισης και διάθεσης ηλεκτρονικού περιεχομένου μεσα σε πληροφοριακό οργανισμό, Φοιτητής: Βασιλακάκη Ευγενία, Επόπτης: Δ. Κυριάκη- Μάνεση
 • Τίτλος: Πληροφόρηση και εικονική πραγματικότητα. Ένα μοντέλο αρχιτεκτονικής βιβλιοθήκης, Φοιτητής: Ιωαννίδου Χριστίνα, Επόπτης: Κ. Τοράκη
 • Τίτλος: Διαχείριση πολιτισμικής πληροφορίας, Φοιτητής: Χαλεπλίογλου Άρτεμις, Επόπτης: Δ. Κυριάκη- Μάνεση
 • Τίτλος: Βιβλιοθήκη Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας- Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης: επιχειρησιακό σχέδιο βιβλιοθήκης με έμφαση στο διαδίκτυο, Φοιτητής: Μανωλοπούλου Δέσποινα, Επόπτης: Ν. Κανελλόπουλος
 • Τίτλος: Επέκταση του προτύπου DUBLIN CORE στο τομέα της διατήρησης ψηφιακών τεκμηρίων: Μελέτη επισκόπησης, Φοιτητής: Ρουμπάνη Αλεξάνδρα, Επόπτης: Ι. Παπαδάκης
 • Τίτλος: Αξιολόγηση σεναρίων χρήσης κινητών συσκευών σε περιβάλλον υβριδικής βιβλιοθήκης, Φοιτητής: Ζούτσου Κυριακή, Επόπτης: Χρ. Παπαθεοδώρου
 • Τίτλος: Αξιολόγηση υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας των ψηφιακών βιβλιοθηκών, Φοιτητής: Παπαχριστώπουλος Λεωνίδας, Επόπτης: Χρ. Παπαθεοδώρου
 • Τίτλος: Κωδικοποίηση πληροφοριακών τεκμηρίων από εργαλεία διαχείρισης γνώσης, Φοιτητής: Πελτέκη Κωνσταντία, Επόπτης: Χρ. Παπαθεοδώρου
 • Τίτλος: Σχεδιασμός οντολογίας για το αρχείο της Ιονίου Γερουσίας, Φοιτητής: Γιαννακά Αμαλία, Επόπτης: Δ. Μοσχόπουλος
 • Τίτλος: Εφαρμογή αξιολόγησης στην The European Library, Φοιτητής: Γιαννουλάκης Σταμάτιος, Επόπτης: Σ. Καπιδάκης
 • Τίτλος: Κωδικοποίηση βιβλιογραφικών δεδομένων με την χρήση του σχήματος μεταδεδομένων MODS και διερεύνηση της δυνατότητας μεταφοράς τους σε μία εφαρμογή MARC, Φοιτητής: Διακάκη Άννα, Επόπτης: Κ. Τοράκη
 • Τίτλος: Νέα εργαλεία για την διαχείριση περιοχομένου στις βιβλιοθήκες: το παράδειγμα της πύλης της βιβλιοθήκης του Κέντρου Ευρωπαικού Συνταγματικού Δικαίου του Ιδρύματος Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου, Φοιτητής: Νικολακοπούλου Μαρία, Επόπτης: Ι. Παπαδάκης
 • Τίτλος: Διαχείριση ανθρώπινων πόρων στις βιβλιοθήκες Τέχνης, Φοιτητής: Μπουμπούς Γεώργιος, Επόπτης: Δ. Κυριάκη- Μάνεση
 • Τίτλος: Επάγγελμα και κύρος: επαγγελματίες πληροφόρησης και επιστήμονες πληροφόρησης, Φοιτητής: Μπιζού Νικολέττα, Επόπτης: Δ. Κυριάκη- Μάνεση
 • Τίτλος: Υπηρεσίες πληροφόρησης για την επαγγελματική κατάρτιση και απασχόληση, Φοιτητής: Μπέλλα Ειρήνη, Επόπτης: Δ. Κυριάκη- Μάνεση
 • Τίτλος: Επιλογή υλικού για τη δημιουργία ψηφιακής βιβλιοθήκης του Αρχείου της θεολογικής σχολής της Χάλκης κατά τη σχολαρχία του Κωνσταντίνου Τυπάλδου Μητροπολίτου Σταυρουπόλεως (1844-1864), Φοιτητής: Αβαστάγου-Παπαδάτου Γεωργία, Επόπτης: Κ. Τοράκη
 • Τίτλος: Εκδοτική βιομηχανία και προώθηση προιόντων: διερεύνηση της ελληνικής πραγματικότητας, Φοιτητής: Κουφάκου Ευτυχία, Επόπτης: Π. Κωσταγιόλας
 • Τίτλος: Επιχειρησιακός σχεδιασμός διαχείρισης καταστροφών και κινδύνων στις Ακαδημαικές βιβλιοθήκες, Φοιτητής: Παναγοπούλου Θηρεσία, Επόπτης: Π. Κωσταγιόλας
 • Τίτλος: Αρχειοθέτηση του Ελληνικού ιστού, Φοιτητής: Ράμμα Χαρίκλεια, Επόπτης: Σ. Καπιδάκης
 • Τίτλος: Διαχείρηση καθιερωμένων όρων σε αρχειακά βοηθήματα έρευνας: πρότυπα και μελέτη περίπτωσης, Φοιτητής: Καρδάμη Μαρία, Επόπτης: Χρ. Παπαθεοδώρου
 • Τίτλος: Μοντέλο αναδιοργάνωσης μοναστηριακού αρχείου της Ιεράς Μονής Κουτλουμουσίου Αγίου Όρους, Φοιτητής: Μπατάλας Βασίλειος, Επόπτης: Ν. Κανελλόπουλος
 • Τίτλος: Μοντέλο αναδιοργάνωσης μοναστηριακού αρχείου της Ιεράς Μονής Κουτλουμουσίου Αγίου Όρους, Φοιτητής: Κτωρή Μιχάλης, Επόπτης: Ν. Κανελλόπουλος
 • Τίτλος: Δυναμική της τεχνολογίας Μικρών Κινητών Συσκευών (PDAs). Εφαρμογές και χρήση σε πειβάλλον Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, Φοιτητής: Νταής Αντώνης, Επόπτης: Ν. Κανελλόπουλος
 • Τίτλος: , Φοιτητής: Παπαδόπουλος Δημήτριος, Επόπτης:
 • Τίτλος: Τεχνολογικά μέτρα προστασίας και πνευματικά δικαιώματα, Φοιτητής: Κυρίτση Δέσποινα, Επόπτης: Μ. Μπότη
 • Τίτλος: Περιγραφή μέρους του Αρχείου της Μητρόπολης Σερβίων και Κοζάνης κατά τα έτη 1900-1908 με το πρότυπο ENCODED ARCHIVAL DESCRIPTION, Φοιτητής: Καλωτά Άννα, Επόπτης: Ι. Παπαδάκης
 • Τίτλος: Εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην τοπική αυτοδιοίκηση διεθνώς και στην Ελλάδα, Φοιτητής: Παπαϊωάννου Αριστείδης, Επόπτης: Ν. Κανελλόπουλος
 • Τίτλος: Μελέτη δυνατότητας διατήρησης ψηφιακών αρχείων μέσω της χρήσης της τεχνολογίας torrent, Φοιτητής: Λούβαρη Αγγελική, Επόπτης: Ι. Παπαδάκης