Πρόταση συνεργασίας του Τμήματος Ιατρικής του Α.Π.Θ. με το Τ.Α.Β.Μ. στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης φοιτητών

Έναρξη Μάιος 10, 2018 - Τερματισμός Ιούνιος 10, 2018 Έληξε

ΑρχείοΜέγεθος
Πρόταση συνεργασίας Α.Π.Θ. με Ιόνιο Πανεπιστήμιο-ΤΑΒΜ.pdf664.63 KB

Πρόταση συνεργασίας του Τμήματος Ιατρικής του Α.Π.Θ. με το Τ.Α.Β.Μ. στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης φοιτητών