Αναβολή μαθημάτων κ.Μ.Πούλου στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών για αυτήν την εβδομάδα

Έναρξη Απρίλιος 16, 2018 - Τερματισμός Μάιος 16, 2018 Έληξε

Αναβολή μαθημάτων κ.Μ.Πούλου στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών για αυτήν την εβδομάδα

Τα μαθήματα του κ.Μ.Πούλου στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών αναβάλλονται για αυτήν την εβδομάδα από 16/4 έως και 20/4/2018.
Θα αναπληρωθούν κατόπιν συνεννόησης με τους φοιτητές.
Από την Γραμματεία του ΤΑΒΜ