Αναβολή μαθημάτων κ.Μ.Πούλου στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών για αυτήν την εβδομάδα

Έναρξη Απρίλιος 16, 2018 - Τερματισμός Μάιος 16, 2018

Αναβολή μαθημάτων κ.Μ.Πούλου στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών για αυτήν την εβδομάδα

Τα μαθήματα του κ.Μ.Πούλου στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών αναβάλλονται για αυτήν την εβδομάδα από 16/4 έως και 20/4/2018.
Θα αναπληρωθούν κατόπιν συνεννόησης με τους φοιτητές.
Από την Γραμματεία του ΤΑΒΜ