Αναβολή μαθημάτων κ.Μ.Πούλου στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών για αυτήν την εβδομάδα

Έναρξη Απρίλιος 16, 2018 - Τερματισμός Μάιος 16, 2018 Έληξε

Αναβολή μαθημάτων κ.Μ.Πούλου στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών για αυτήν την εβδομάδα

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες : Μαρία Μαυρωνά
Κέρκυρα, 16/4/2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Όλα τα μαθήματα του κ.Μ.Πούλου στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών δεν θα πραγματοποιηθούν αυτήν την εβδομάδα από 16/4 έως και 20/4/2018.
Θα αναπληρωθούν κατόπιν συνεννόησης με τους φοιτητές.
Από την Γραμματεία του Τμήματος