Επιβεβαίωση παρουσίας πτυχιούχων στην τελετή ορκωμοσίας

Έναρξη Μάρτιος 28, 2018 - Τερματισμός Μάιος 28, 2018 Έληξε

Επιβεβαίωση παρουσίας πτυχιούχων στην τελετή ορκωμοσίας/Αποστολή e-mail στην Γραμματεία του ΤΑΒΜ

Καλούνται οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί απόφοιτοι του ΤΑΒΜ που πρόκειται να παραστούν στην τελετή της ορκωμοσίας της 17ης Μαΐου 2018 να το δηλώσουν έγκαιρα στην Γραμματεία του ΤΑΒΜ με αποστολή μηνύματος στα e-mail της Γραμματείας :
archei@ionio.gr ή στο maurona@ionio.gr
Από την Γραμματεία του Τμήματος