Πληροφορίες για τις δηλώσεις συγγραμμάτων

Έναρξη Μάρτιος 28, 2018 - Τερματισμός Απρίλιος 28, 2018 Έληξε

Πληροφορίες για τις δηλώσεις συγγραμμάτων

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες : Μαρία Μαυρωνά
Κέρκυρα, 28/3/2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Πληροφορίες για τις δηλώσεις συγγραμμάτων :
Παρακαλούμε να δηλώνετε και να παραλαμβάνετε συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα στα οποία είστε βέβαιοι ότι θα παραμείνετε εγγεγραμμένοι μέχρι το τέλος του εξαμήνου.
Υπενθυμίζουμε ότι δεν επιτρέπεται η δήλωση και η παραλαβή συγγραμμάτων εφόσον έχετε ξεπεράσει τα ν+2 έτη (6 έτη) σπουδών ή είστε κάτοχος δύο πτυχίων προπτυχιακών σπουδών.
Από την Γραμματεία του Τμήματος