Παράταση προθεσμίας δηλώσεων μαθημάτων έως και 15/4/2018

Έναρξη Μάρτιος 27, 2018 - Τερματισμός Απρίλιος 27, 2018 Έληξε

Παράταση προθεσμίας δηλώσεων μαθημάτων έως και 15/4/2018

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες : Μαρία Μαυρωνά
Κέρκυρα, 27/3/2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Το σύστημα θα είναι ανοικτό έως και 15/4/2018 για τους φοιτητές επί πτυχίω καθώς και για όσους φοιτητές δεν πρόλαβαν να δηλώσουν μαθήματα ή θέλουν να τροποποιήσουν την δήλωσή τους.
Υπενθυμίζουμε ότι : Τον Ιούνιο δίνουν χειμερινά μαθήματα μόνο οι φοιτητές επί πτυχίω.
Από τη Γραμματεία του Τμήματος