Δηλώσεις μαθημάτων για τους επί πτυχίω φοιτητές

Έναρξη Μάρτιος 27, 2018 - Τερματισμός Απρίλιος 27, 2018 Έληξε

Δηλώσεις μαθημάτων για τους επί πτυχίω φοιτητές

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες : Μαρία Μαυρωνά
Κέρκυρα, 27/3/2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ
Καλούνται οι φοιτητές που έχουν τελειώσει τα 4 έτη φοίτησης (επί πτυχίω), να δηλώσουν ηλεκτρονικά μαζί με τα εαρινά και τα χειμερινά μαθήματα που πρόκειται να δώσουν τον Ιούνιο εν όψει της επικείμενης διπλής εξεταστικής.
Το σύστημα θα είναι ανοικτό έως και 15/4/2018 για τους φοιτητές επί πτυχίω καθώς και για όσους φοιτητές δεν πρόλαβαν να δηλώσουν μαθήματα ή θέλουν να τροποποιήσουν την δήλωσή τους.
Υπενθυμίζουμε ότι : Τον Ιούνιο δίνουν χειμερινά μαθήματα μόνο οι φοιτητές επί πτυχίω.
Από τη Γραμματεία του Τμήματ