Μεταβατικές ρυθμίσεις-διευκρινίσεις για την εφαρμογή του Προγράμματος Σπουδών/Κοινοποίηση Προγράμματος Σπουδών

Έναρξη Μάρτιος 19, 2018 - Τερματισμός Ιούλιος 19, 2018 Έληξε

ΑρχείοΜέγεθος
Μεταβατικές ρυθμίσεις για την εφαρμογή του Προγράμματος Σπουδών-Διευκρινίσεις.pdf56.58 KB
Πρόγραμμα Σπουδών-2015 .pdf200.1 KB
Πρόγραμμα Σπουδών-2017.pdf201.06 KB

Μεταβατικές ρυθμίσεις-διευκρινίσεις για την εφαρμογή του Προγράμματος Σπουδών/Κοινοποίηση Προγράμματος Σπουδών 2015 / Κοινοποίηση νέου Προγράμματος Σπουδών του 2017

Τα δύο προγράμματα και οι μεταβατικές ρυθμίσεις είναι επίσης αναρτημένα και στον πίνακα ανακοινώσεων έξω από την Γραμματεία του Τμήματος

Μεταβατικές ρυθμίσεις για την εφαρμογή του προγράμματος σπουδών.
ΕΤΟΣ 1ο
Οι φοιτητές του 1ου έτους παρακολουθούν κανονικά το νέο πρόγραμμα σπουδών (αυτό που εφαρμόζεται από τον Οκτώβριο του 2017).
ΕΤΟΣ 2ο
Οι φοιτητές του 2ου έτους παρακολουθούν κανονικά το νέο πρόγραμμα σπουδών για το 2ο, 3ο και 4ο έτος Για το 1ο έτος συνεχίζουν να έχουν τις υποχρεώσεις που είχαν στο 1ο έτος με βάση το παλιό πρόγραμμα σπουδών. (π.χ. για τους φοιτητές αυτούς το μάθημα «Λατινική παλαιογραφία» παραμένει ως υποχρεωτικό του 1ου έτους).
ΕΤΟΣ 3ο
Οι φοιτητές του 3ου έτους παρακολουθούν κανονικά το νέο πρόγραμμα σπουδών για το 3ο και 4ο έτος. Όσον αφορά τις εκκρεμείς υποχρεώσεις τους του 1ου και 2ου έτους παραμένουν οι υποχρεώσεις που είχαν στα έτη αυτά με βάση το παλιό πρόγραμμα σπουδών (ακόμη και για τα μαθήματα που δεν υπάρχουν στο 1ο και 2ο έτος με βάση το νέο πρόγραμμα σπουδών, λόγω μεταφοράς, συγχώνευσης, κατάργησης κ.λ.π.).
ΕΤΟΣ 4ο
Για τους φοιτητές του 4ου έτους εξακολουθεί να ισχύει το παλιό πρόγραμμα με τις παρακάτω τροποποιήσεις:
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ:
Οι φοιτητές του 4ου έτους όλων των κατευθύνσεων απαλλάσσονται από την υποχρέωση να παρακολουθήσουν τα μαθήματα του κορμού «Διαλειτουργικότητα Οργανισμών Μνήμης στο Ψηφιακό Περιβάλλον (Z’)», «Πληροφοριακά συστήματα Αρχείων, Βιβλιοθηκών και Μουσείων (Z’)» τα οποία ήταν υποχρεωτικά στο πρόγραμμα που ισχύει για αυτούς.
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ
1. Αντί του μαθήματος «Αρχεία της αυτοδιοίκησης, ιδιωτικά αρχεία και συλλογές (Z’)» οι φοιτητές της κατεύθυνσης αρχειονομίας πρέπει να επιλέξουν ένα μάθημα ΕΠΙΛΟΓΗΣ της ΒΑΣΙΚΗΣ ΡΟΗΣ ή ένα μάθημα ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΡΟΩΝ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ)
2. Αντί του μαθήματος «Δημιουργία και οργάνωση μιας αρχειακής Υπηρεσίας (Z’)» οι φοιτητές της κατεύθυνσης αρχειονομίας πρέπει να επιλέξουν ένα μάθημα ΕΠΙΛΟΓΗΣ της ΒΑΣΙΚΗΣ ΡΟΗΣ ή ένα μάθημα ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΡΟΩΝ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ)
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ
Το μάθημα «Πληροφοριακή Συμπεριφορά και Έρευνες Χρηστών Υπηρεσιών Πληροφόρησης» ήταν Υποχρεωτικό Βιβλιοθηκονομίας (Ζ’). Τώρα είναι μάθημα Κορμού (Δ’)). Επομένως το μάθημα αυτό οφείλουν να το διδαχθούν οι φοιτητές της κατεύθυνσης βιβλιοθηκονομίας. Επιπλέον, μπορούν να το δηλώσουν ως επιλογής οι άλλες δύο κατευθύνσεις.
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Το μάθημα «Σύγχρονες τάσεις στη Μουσειολογία, Συλλεκτισμός και ανάπτυξη νέων Μουσείων» ήταν μάθημα Υποχρεωτικό Μουσειολογίας (Η’) και έγινε μάθημα επιλογής Μουσειολογίας (Η’). Αυτό σημαίνει πως βάσει παλιού μπορούν να το δηλώσουν ως επιλογής μάθημα και οι άλλες δυο κατευθύνσεις.
ΡΟΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Οι φοιτητές του 4ου έτους πρέπει να επιλέξουν συνολικά (μέχρι τη λήψη πτυχίων τους) 5 μαθήματα από την Κατηγορία αυτή (μαθήματα είτε του παλιού είτε του νέου προγράμματος (εφόσον διδάσκονται).
Από την Γραμματεία του ΤΑΒΜ
(Τα δύο προγράμματα και οι μεταβατικές ρυθμίσεις είναι επίσης αναρτημένα και στον πίνακα ανακοινώσεων έξω από την Γραμματεία του Τμήματος).