Αλλαγή ημέρας και ώρας διδασκαλίας του μαθήματος Αγγλικά ΙΙ

Έναρξη Μάρτιος 19, 2018 - Τερματισμός Απρίλιος 19, 2018 Έληξε

Αλλαγή ημέρας και ώρας διδασκαλίας του μαθήματος Αγγλικά ΙΙ

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Κέρκυρα, 19/3/2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η διδασκαλία του μαθήματος των Αγγλικών ΙΙ από Παρασκευή 09.00-12.00 θα μεταφερθεί σε Τρίτη 17.00-20.00 .
Ο διδάσκων
Μέσω Γραμματείας