Συμπληρωματικό μάθημα "Δίκαιο της Πληροφορίας Ι"

Έναρξη Μάρτιος 16, 2018 - Τερματισμός Απρίλιος 16, 2018 Έληξε

Συμπληρωματικό μάθημα "Δίκαιο της Πληροφορίας Ι"

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες : Μαρία Μαυρωνά
Κέρκυρα, 16/3/2018
Ανακοίνωση
Την Παρασκευή 23/3/2018 το απόγευμα , ώρα 6-9 θα γίνει συμπληρωματικό μάθημα στην αίθουσα 2.39, «Δίκαιο της Πληροφορίας Ι»
Από την Γραμματεία του ΤΑΒΜ