Αναβολή μαθήματος κ.Μ.Πούλου στο ΠΜΣ για αύριο Πέμπτη 15/3/2018

Έναρξη Μάρτιος 14, 2018 - Τερματισμός Απρίλιος 14, 2018 Έληξε

Αναβολή μαθήματος κ.Μ.Πούλου στο ΠΜΣ για αύριο Πέμπτη 15/3/2018

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες : Μαρία Μαυρωνά
Κέρκυρα, 14/3/2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ κ.Μ.ΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΜΣ
Το μάθημα του κ.Μ.Πούλου στο ΠΜΣ «Αυτόματη Εξαγωγή Μεταδεδομένων» δεν θα διδαχθεί αύριο Πέμπτη 15/3/2018.
Θα αναπληρωθεί κατόπιν συνεννόησης με τους μεταπτυχιακούς φοιτητές.
Από την Γραμματεία του ΤΑΒΜ