Αναβολή μαθήματος κ.Χ.Ζαμπακόλα για την Παρασκευή 16/3/2018

Έναρξη Μάρτιος 14, 2018 - Τερματισμός Απρίλιος 14, 2018 Έληξε

Αναβολή μαθήματος κ.Χ.Ζαμπακόλα για την Παρασκευή 16/3/2018

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες : Μαρία Μαυρωνά
Κέρκυρα, 14/3/2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ κ.Χ.ΖΑΜΠΑΚΟΛΑ
Το επιλεγόμενο μάθημα του Ε΄ και Η΄ εξαμήνου "Αρχεία Τραπεζικών Οργανισμών, Επιχειρήσεων και Επαγγελματικών Οργανώσεων - Βιομηχανικά Αρχεία" θα αναβληθεί την Παρασκευή 16 Μαρτίου 2018 και η αναπλήρωσή του θα γίνει κατόπιν συνεννόησης με τους φοιτητές.
Από την Γραμματεία του ΤΑΒΜ