Ηλεκτρονικές δηλώσεις μαθημάτων για τους επί πτυχίω φοιτητές/Έως και 30 Μαρτίου 2018

Έναρξη Μάρτιος 9, 2018 - Τερματισμός Απρίλιος 9, 2018 Έληξε

Ηλεκτρονικές δηλώσεις μαθημάτων για τους επί πτυχίω φοιτητές

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες : Μαρία Μαυρωνά
Κέρκυρα, 9/3/2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
Ενημερώνουμε τους φοιτητές επί πτυχίω ότι το ηλεκτρονικό σύστημα για τις δηλώσεις μαθημάτων θα παραμείνει ανοιχτό έως και 30 Μαρτίου 2018 .
Καλούνται όλοι οι φοιτητές επί πτυχίω να δηλώσουν τα υποχρεωτικά μαθήματα που οφείλουν από παλαιότερα έτη, τα οποία πρόκειται να εξεταστούν τον Ιούνιο στο πλαίσιο της διπλής εξεταστικής για τους επί πτυχίω φοιτητές .
Από την Γραμματεία του ΤΑΒΜ