Αναβολή μαθημάτων κ.Μαλούτα γι' αυτήν την εβδομάδα

Έναρξη Μάρτιος 6, 2018 - Τερματισμός Απρίλιος 6, 2018 Έληξε

Αναβολή μαθημάτων κ.Μαλούτα γι' αυτήν την εβδομάδα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες : Μαρία Μαυρωνά
Κέρκυρα, 6/3/2018
Ανακοίνωση
Τα παρακάτω μαθήματα της Μ. Μαλούτα δεν θα πραγματοποιηθούν αυτή την εβδομάδα:
- Συστήματα Γραφής (Τετάρτη 15:00-18:00)
- Φροντιστήριο Ελληνικής Παλαιογραφίας (Τετάρτη 20:00-21:00)
- Αρχεία και Συλλογές Παπύρων (Πέμπτη 12:00-15:00)
Από την Γραμματεία του ΤΑΒΜ